Kategori: Företagande (sida 1 av 2)

Landsbygden bör säkra sin el

Det är många som bor på landet som drabbades av snöstormen som fick namnet Alfrida. Den förstörde för många som är beroende både av el, och telefoner och olika larm ute i landet. De som är beroende av elen, vilket är de allra flesta, blev utan och fick uppleva många osäkra dagar utan el. Vi har alla i dagens samhälle gjort oss beroende av elen. Bor man på landet gäller det att se till att mer eller mindre göra sig oberoende av elen. Skaffa sig vedspis, utedass, vedkamin, så att man kan hålla värmen om elen uteblir. Det är ganska svårt att fortsätta på den inslagna vägen. Alla borde mer eller mindre göra sig oberoende av elen.

Skaffa solpaneler ett sätt

Alla som har egna hus borde göra sig självförsörjande av el genom att installera solpaneler på taken. De generar el för den som har dem installerade till ett aggregat som omvandlar energin till el. På så sätt kan vi människor göra oss oberoende av att samhällsfunktionerna. Alla människor borde göra sig självförsörjande på något sätt. Alla borde odla egna grönsaker och bär, frukt och annat som kan användas till mat. Alla borde skaffa sig vedspisar, utedass och vedkaminer så att man klarade sig när nästa ”Alfrida” kommer.

Alla på landet borde vara självförsörjande

De som har de bästa förutsättningar för detta är ju alla som bor på landet. Om landsbygdsborna kunde göra sig självförsörjande på el, behöver man inte längre oroa sig över stormar som ”Alfrida”. De som blivit utan el, är sådana som får sin el genom det gemensamma elnätet. Skulle alla i stället ha sina egna solpaneler skulle en och annan snöstorm inte slå ut viktiga larm, telefoner och kommunikationer. Vill du skaffa solpaneler? Läs då mer om elektriker i Uppsala på: https://www.elektrikeruppsala.nu.

En redovisningsbyrå gör det lätt att starta eget

Drömmer du om att starta eget på landet? Kanske en mjölkfarm, en ekologisk handelsträdgård eller något helt annat? Att flytta ut på landet och försöka sig på att driva eget företag är verkligen att gå mot strömmen, men samtidigt är det otroligt viktigt att det sker. Alltför länge har glesbygden avfolkats på grund av att handel och företagande koncentreras till städerna. Och visst är det lättare för företagare att nå kunder i storstäderna, men det är också i allra högsta grad möjligt, på vissa sätt också enklare, att lyckas med företagande på landet.

Bidrag till företag i glesbygd

Det finns flera bidrag och stipendier att söka för den som vill starta företag i glesbygd. Till exempel kan man hos Tillväxtverket ansöka om regionalt investeringsstöd, som kan användas för att delfinansiera investeringar, lönekostnader, utbildningar och annat. Pengar går åt fort när man etablerar ett företag, och man kan inte räkna med att inkomsterna ska börja komma med en gång. Att få hjälp i uppstarten kan vara det som verkligen får företaget på fötter, så se till att noggrant undersöka var och hur du kan ska bidrag.

Internet ger nya möjligheter

Tänker du bedriva någon form av försäljning, glöm inte att lägga upp din verksamhet på internet. Att starta en internetshop kan låta krångligt, men nuförtiden är det, tack vare hjälpmedel och mallar på till exempel WordPress, inte svårare än att vem som helst med en gnutta datavana kan klara det. Allt fler handlar på nätet, för många har det blivit det vanligaste konsumtionsmönstret, och om dina produkter går att skicka med post ska du definitivt satsa på en e-handel.

Att ha en snygg och informativ hemsida är också bra om du erbjuder icke-fysiska tjänster som skribent och översättningsuppdrag, webbutveckling och så vidare. Då är ju internet din hemmaplan, och du kan i princip sitta och jobba var du vill. Sådana jobb är perfekta att kombinera med ett liv i glesbygd, där ju kostnaderna för mat och boende är lägre.

Anlita en redovisningsbyrå

En anledning till att en del inte vågar ta steget och bli egenföretagare är ekonomin Man tycker att det verkar osäkert att inte ha en fast inkomst, och dessutom krångligt att sköta bokföringen, deklarera och att inte göra fel. Visst kan det vara tufft i början att få ihop kunder och att få minus att bli till plus, men är du duktig och kämpar på, är aktiv i rätt kanaler och gör reklam för ditt företag, så kommer affärerna snart att rulla fint.

Redovisningsbyrå i Stockholm? Varför inte!

Vad gäller bokföring och övriga ekonomiska bitar så kan du alltid ta hjälp av en redovisningsbyrå. Det spelar ingen roll om du sitter i glesbygden och byrån finns i Stockholm, en redovisningsbyrå kan alltid hjälpa dig på distans med löpande bokföring eller kanske bara deklarationen, för att se till att du varken betalar för mycket eller för lite skatt. Att veta att företagets ekonomi sköts på rätt sätt är en skön huvudkudde för den nyblivna företagaren, och kostnaderna blir sällan särskilt höga. De är dessutom avdragsgilla och gör oftast också att du kan göra fler avdrag och behålla mer av de intjänade pengarna.

På denna sida kan du läsa mer om de olika tjänster en redovisningsbyrå erbjuder: https://www.redovisningsbyrån.nu.

Viktigt när man arbetar med bergsprängning

Vad är viktigt när man arbetar med bergsprängningar? Förutom den egna säkerheten och att du har rätt utbildning för jobbet, är det alltid viktigt att tänka på omgivningen minst lika mycket som på den egna säkerheten. För det första behöver man förstås rätt utbildning för arbetet. Här gäller det att tillgodogöra sig all kunskap om olika sprängningar och vilka konsekvenser de ger.

Följa ett säkerhetsprotokoll

När man arbetar med olika bergsprängningar, eller bergsprängningar, som är en mycket mindre bergsprängning, följer man alltid ett säkerhetsprotokoll så att man vet – innan man spränger eller utför en bergspräckning. Ett säkerhetsprotokoll innebär att bergsprängningen och utförandet av det inte är beroende av dem som utför den. Alla kan vara trötta på jobbet, ha tankarna på annat håll, eller råkar slarva. När det kommer till bergsprängningar är det viktigt att man inte är beroende av hur personalen mår. En procedur både före och efter en bergsprängning eller en bergspräckning ska alltid föregås av rigorösa säkerhetsåtgärder. Därför är det så viktigt att man följer samma säkerhetsprotokoll inför varje sådan sprängning.

Borra innan för rätt bergsprängning

Innan man spränger eller spräcker berg, borrar man noga för att sprängmedlet ska spränga på rätt sätt. Man anpassar sprängmedlen för den massa som man ska spränga eller spräcka. Innan man spränger lägger man också ett säkerhetsnät kring berget eller det som man ska spränga för att undvika att det flyger stora stenar, block eller annat som kan skada omgivningen. Utan ett sådant när, kan det flyga stora block som skadar omgivningen.

Ha rätt säkerhetsutrustning

Själva arbetarna måste också bära rätt slags säkerhetsutrustning för ändamålen. Här är både huvud och fötter viktiga att skydda och alla använder rätt slags hjälmar och skor avsedda för detta slags arbete. Skulle sprängningen äga rum nära känsliga fastigheter utför man inte lika omfattande sprängningar som på andra, inte lika känsliga områden. Då använder man sig av en mindre bergspräckning som inte ger så stora vibreringar och skadliga konsekvenser. Här kan du läsa mer om bergsprängningar: https://www.bergsprängningstockholm.se.

Arborist – javisst?

Många behöver en trädfällare som kan fälla träd som kanske skuggar för mycket i trädgården eller som skuggar hus, eller ännu värre; som kanske hotar att ramla ner på hus. Arbetar man då med sådant finns det alltid en marknad. Framför allt i Stockholm, där det inte finns så många arborister. I storstäderna är det ett bristyrke. Och att själv gå iväg och fälla träd är ingen bra idé.

Fälla träd är en svår konst

Att utföra trädfällningar bör man inte göra själv. Risken är uppenbar; man kan få hela trädet på sig själv. Eller så riskerar man att skada andra. Man riskerar att få trädet över sin bil, eller sitt eller grannens hus. Ett fallande träd är en jättelik tyngd. Dessutom blir fallet tyngre av själva jordens dragningskraft när man kapar ett levande träd. Är det ett dött träd blir fallet inte lika tungt.

Inte bra ha träd närmare än 5 meter

Man bör inte ha träd nära huset som man bor i. Det bör vara minst 5 meter från huset. Skulle trädet falla då, skadar det inte huset. Dessutom kan trädets rötter åstadkomma stor skada på huset, särskilt är ledningarna till och från huset i riskzonen. Det är många som har fått skador på sina VVS-rör för att ett träds rötter har tagit sig in i rören i jakt på vatten. Därför bör man ta bort träd som växer närmare än 5 meter från sitt hus.

När asfaltering kom till landsbygden

Den som har läst Mikael Niemis bok om ”Sånger från Vittula” vet att det var en stor sak när asfalten kom till landsbygden under 1950- och 60-talets Sverige. Asfalterade vägar på landsbygden gjorde att man plötsligt kunde köra med bil på landets olika landsvägar. Folk kunder mer eller mindre pendla till och från sina bostäder på landsbygden och se till att arbeta i städerna. Man tänkte sig att det skulle göra att landsbygden ändå kunde fortsätta leva. Trots det har vi ändå sett en avfolkning av landsbygden.

Trafiken kom ut på landet

Med de asfalterade vägarna kom bilismen ut i landsbygden på annat sätt än förut. Det möjliggjorde fler lastbilar och större och tätare bilism än tidigare. Idag behöver landsbygden människorna som kan leva och bruka jorden. Tanken att Sverige kanske behöver en större självhushållning börjar ta form i takt med en föränderlig omvärld. Både för en levande landsbygd, med människor som kan leva där och pendla in till städerna för sina arbeten eller för att landsbygdens människor ska kunna odla marken för allehanda livsmedel, behövs det asfalterade vägar som gör det möjligt att komma fram på dem.

Viktigt med asfalteringsbolag

Därför är det viktigt med byggjobbare som har den rätta kompetensen för asfaltering. Vi behöver kunniga vägarbetare som kan hantera den ganska så svåra konsten att asfaltera vägarna. Att asfaltera vägar är ett viktigt teamarbete som kräver att alla delarna i asfalteringen fungerar. Läs mer här.

Starta eget med markentreprenader

Det finna ju några yrken och företag som passar bättre när man bor på landet, eller hur? Det är många som kan tycka att det saknas möjligheter att arbeta med olika slags arbeten för att kunna hålla landsbygden levande. Och det är ju ett problem att det koncentreras både människor och företag i storstäderna. Landsbygdens avfolkning är ingen bra trend och det blir problematiskt om inget görs för att komma till rätta med problemen. Därför ger vi här några exempel på företagande som kan passa bättre om man bor på landet.

Programmering och IT

Om man är duktig på internet och kan hjälpa kunder via nätet, spelar det ju ingen roll var i landet som du befinner dig. Om du ser till att din dator har en fiberkoppling med internet, och kan arbeta med datorer, så kan du arbeta från ett hus på landet. När dina kunder vill träffa dig är det bara att åka till dem var de än råkar befinna sig. Det största arbetet kommer ändå att ske på nätet. Får du deras inloggningar till exempel till deras hemsidor, kan du sedan jobba hemifrån. Just alla slags arbeten som kan ske hemifrån borde gå att det sker även på landsbygden. Skulle fler kunna arbeta på detta sätt, skulle vi se ett helt nytt och blomstrande företagande på landsbygden.

Veterinär och djurskötsel

Arbetar du med djur? Som veterinär, kommer du antagligen att ha många ärenden som du kommer att behöva assistera alla djurhållare och djuruppfödare som bor på landet. Då kan man åka runt till olika delar va Sverige och ge råd och vård till djuren där de befinner sig. Behöver de däremot opereras, kanske du behöver ha en egen mottagning där du bor, men det sker kanske inte så många operationer att man behöver flytta djuren till en mottagning. Om man själv är ambulerande veterinär, kan man assistera vid befruktningar och avlandes, födslar och vaccineringar och mycket annat som djuruppfödare behöver hjälp med.

Trädfällning och markentreprenader

Om du har maskiner som du använder till ditt eget jordbruk, kan du alltid hjälpa andra som kan behöva den typen av arbeten utförda. Inne i storstäderna skriker man efter personal som kan arbeta med denna typ av arbete. Många jordbrukare har redan en stor maskinpark, och har maskinerna till hands redan. Varför inte starta ett företag där du kan erbjuda storstadsborna hjälp med att gräva, dika och schakta mark? Det borde finnas en stor arbetsmarknad för att arbeta med markentreprenad i Stockholm.

Varför inte starta en arboristfirma?

Funderar du på vad du ska arbeta med på landsbygden? De som tycker det är svårt att hitta anställning och levebröd när man bor på landet, kan med fördel arbeta som sina egna. På så sätt kan man ta fram sitt eget levebröd, ge sig själv arbeten och bestämma över sig själv. Det är bara du då som bestämmer hur mycket (eller lite) som du arbetar. Du är din egen chef och ingen annan än du bestämmer hur, var, när du ska arbeta.

Så är det att arbeta som arborist

Det är mycket få som kan något om växtlighet och träd. Man får vara glad om dagens unga kan skilja på en gran och en tall. Det är länge sedan som man studerade floran i dagens skolor. Många känner mer till vilka kändisar det finns i USA, än vad våra växter heter i Sverige. Därför finns det en stor efterfråga på experter inom växtligheter. De flesta som bor på landet kan det desto mer, och varför inte utbilda sig till arborist, om man nu har närheten till växtligheterna och kan studera dem på närmare håll?

Finns efterfrågan i Uppsala

Det finns efterfrågan på arborister i Uppsala. Det kan vara så att man kanske får vara beredd på mer än att arbeta med träfällning i Uppsala. Det kan hända att kunderna önskar att du beskär träden, flyttar på buskar, planterar lökväxter, eller arbetar med stenläggning, rabatter och andra saker som kunderna kanske vill ha i sina trädgårdar.

Viktiga egenskaper som egen företagare

Som egen företagare är det bra om du som person är servicevänlig, flexibel, noggrann och svarar i telefonen när kunderna önskar få tag i dig. Som egen företagare är man ofta sin egen telefonist, VD, ekonomichef, controller och marknadsförare. Därför är det viktigt att tänka på mer än själva arbetsuppgifterna. Det gäller bland annat att kunna sälja in sig och sina arbetsuppgifter.

Anlita marknadsföring på nätet

Om du vill synas där kunderna finns, är det en bra idé att finnas på nätet. Börja med en bra hemsida, där kunderna kan hitta dina kontaktuppgifter och alla tjänster som du kan erbjuda. Anlita sedan en SEO-byrå som kan hjälpa dig så att kunderna hittar just din hemsida med dina kontaktuppgifter och så att de snabbt hittar allt det som du kan erbjuda dem.  Var beredd på att du kan bli anlitad att göra lite allt möjligt i Uppsalabornas trädgårdar. Här kan du läsa mer.

Varför inte starta eget som trädgårdsmästare?

Det sägs numera att det finns många hinder med att leva på landet, eller i landsbygd eller i småstad. Det är ju så dyrt numera med bensinen, och bensin behöver alla som ska ta sig någonstans på landsbygden. De stackare som väljer att bo kvar ute på den svenska landsbygden får betala dyrt för att kunna ta sig någonstans. Utan bil är man avskärmad från omvärlden. Det är också långa avstånd när man nu väljer att bo på landet. Det är heller inte alla gånger som man har ett så väl fungerande internet. Så, på många håll är man ganska så isolerad. Även med en väl fungerande bil.

Många som bor på landet behöver ytterligare inkomst

Det är heller inte det enda. För många som inte har flera 100-tals djur eller stora ytor som man kan odla på, gäller det att man kan försörja sig på annat sätt och som kan komplettera inkomsten som  man får som ”månskensbonde” – alltså som bonde på sin fritid.

Det gäller att skaffa sig inkomst där man kan fylla ett tomrum och som har hög efterfrågan med låg tillgång, som till exempel det faktum att man som bonde, eller boende på landsbygden har gott om kunskap om träd och växter, vilket de flesta storstadsbor saknar.

Arbeta med trädfällning en bra idé

Då är till exempel trädfällning, som man själv arbetar med till dagligdags, något som efterfrågas i storstäderna. Varför inte erbjuda alla storstadsbor trädfällning, alla slags sysslor som har med trädgårdsmästare att göra? Det finns inte så många sådana som är tillgängliga i storstadsområdet. Många storstadsbor får aldrig tillfälle eller möjlighet att lära sig basala saker som handlar om att ta hand om sin trädgård.

Hur blir det i framtiden?

Dagens generation kommer förmodligen inte att lära känna träd, veta vad de heter, vilka skillnader de har sinsemellan, när de blommar eller hur de förökar sig. De kommer förmodligen inte heller att veta särskilt särskilt mycket om annan växtlighet heller för den delen. Vilket kan bli ett problem i framtiden, ifall de inte får lära sig hur man odlar mat eller livsmedel och grödor. Om den kunskapen enbart kommer att tillfalla ett fåtal, kommer framtidens människor att vara mycket beroende av de få som kan det. Det skulle underlätta om de flesta skolbarn var tvungna att lära sig mer om odling, om vegetation och hur man klarar sig ute på landet.

De som kan allt om odlingar, trädfällningar och planteringar är Storholmen träd. Behöver du inspiration kan du fortsätta läsa här.

Ta kontrollen även resurserna!

Kan man starta ett företag när man bor i landsbygd? Svaret är tveklöst ja. Det går alldeles utmärkt att starta ett företag när man bor på landet, förutsatt att du har gjort en marknadsundersökning som kan bekräfta om det finns förutsättningar för det slags företag som du har tänkt dig.

1. Marknadsundersökning

Hur du gör marknadsundersökningen kan ju variera. Antingen ringer du runt och kollar om det finns många som skulle behöva den slags tjänst eller produkt som du funderar på att producera, eller erbjuda, eller så kontrollerar du förutsättningarna med berörda myndigheter som Skatteverket, Livsmedelsverket eller Jordbruksverket. Även på kommunen kan de svara på en hel del frågor när det kommer till att starta företag.

2. Budgetering och reursplanering

När det är du som startar företaget är det du som måste ha kontrollen över resurserna. Det är du som måste göra en resursplanering; en budgetering så att du vet att du har de resurser som krävs för att kunna erbjuda tjänsten eller produkten som du har.  Att tänka efter före, kommer att vara din arbetsuppgift för många år framåt. Genom att planera att du har rätta resurserna för att kunna producera varorna eller erbjuda tjänsterna är ett måste och en förutsättning för att lyckas.

3. Se till att få stöd

Det kan vara mycket nytt att sätta sig in i när man är nyföretagare. Det finns en hel del stöd, både ekonomiskt och mentalt, som du kan få stöd och hjälp med. Dels finns det ofta på varje kommun en och annan som arbetar med företagande och som kan ge stöd och hjälp med sin kunskap. Se till att ta till vara allt det som du kan få gratis. Ibland finns det till exempel resurser som kommer från EU för att få en levande landsbygd i Sverige, se till att du får reda på hur du ansöker och vad som krävs av dig.

4. Få datorstöd för resursplanering

Det finns många datorprogram som kan hjälpa dig med att strukturera, budgetera och planera resursfördelning i ditt företag. Då kan till exempel programmet tänka ut vad du behöver planera för, så att varje moment ska klaras av och hur mycket resurser som de kan ta i anspråk. På så sätt kan du planera in och tillföra mer resurser om det är så att du behöver det. Genom att vara förutseende kan du slippa fallgropar. Ju bättre förberedd du är, desto mer framgångsrik kommer ditt företag att bli. Läs mer om ett stöttande datorprogram som hjälper dig med rätt slags resursplanering på: http://www.ln4solutions.com.

Så kan du slippa köpa möbler till kontoret

Är du nyföretagare? Som sådan är det många kostnader som man drar på sig i början av företagandet. Man ska köpa in inredning till kontoret, datorer, belysning, skrivbord och så vidare, och så vidare. Har man dessutom anställda, bör man se till att alla har möjlighet att både rika kaffe, te eller vatten och kunna värma och göra sin egen mat. Som arbetsgivare måste man se till så att alla har skrivbord, skrivbordsstolar och den belysning som varje anställd kräver. Ett sätt att slippa de höga inledande kostnaderna är att antingen hyra möbler, eller köpa begagnat.

Återanvända, återvinna och reparera är miljövänligt

Vi bör alla återanvända, återvinna och reparera i mycket högre grad än innan. Om nya saker som tillverkas i fabrik och i industrin drar, och kräver mycket energi, är det inte på något sätt energikrävande att återanvända det som redan finns. Vi borde använda fler saker som är begagnade och inte tänka att allt ska vara nytt. Tänk på biblioteken, något mer miljövänligt sätt att kunna läsa nya böcker, men på ett miljövänligt sätt finns inte. Det är så vi borde leva allt mer. Vi människor borde helt enkelt tänka och handla på ett mer miljövänligt sätt.

Finns sådana företag i Stockholm som arbetar så

Det finns sådana företag som tänker på detta sätt och där hela affärsidén går ut på att hyra ut, restaurera gamla möbler och sälja dem som bättre begagnade sådana. Här tror vi att detta är framtidens melodi och hoppas att denna trend ska sprida sig till resten av landet. Vi kommer förhoppningsvis att se en marknad med allt fler reparatörer, sådana som kan reparera och restaurera allt fler saker. På detta område behöver vi mer nytänkande. Förhoppningsvis kommer vi att komma dit.

Bättre begagnat vinner alla på

Det som är positivt på alla plan med att använda allt mer begagnat är att miljön och plånboken mår bättre av det. I stället för att vi går mot naturkatastrofer, och allt hetare somrar och vintrar, såsom miljöforskarna varnar för, kan vi ställa om redan nu, innan naturkatastroferna. Om alla är medvetna om detta och kan redan nu, innan katastroferna hotar, ställa om, tänka om, handla på nya sätt kommer både planeten och våra barn och barnbarn tacka oss.

Någonstans måste det börja, någon måste ta täten för det och varför ska det inte vara du? Eller jag? Du kan läsa mer om miljötänket med att hyra ut eller sälja bättre begagnade kontorsmöbler på kontorsmöblerstockholm.se.

Äldre inlägg

© 2019 Kurrebo.se

Tema av Anders NorenUpp ↑