Om Kurrebo

OBS!: Stiftelsen Kurrebo har tvingats lägga ner verksamheten då den gått med förlust under ett flertal år. Det har beslutats att fastigheten skulle säljas under våren 2016, men med vissa förbehåll för att den historiska verksamheten och fruktträdgårdarna skall bevaras. Mer om detta kan du läsa här

Kurrebo.se var tidigare webbplats åt Kurrebo idé- och visningsträdgård i Urshult, Småland. Sidan har nu tagits över och är tänkt att fungera som en portal för att visa allt det fina som Sverige har att bjuda på ute på landsbygden. Kreativa och drivna företagare, spännande resmål och turisttips kommer att presenteras på denna sida.

Kurrebo idé- och visningsträdgård ligger vid sjön Åsnen i Tingsryds kommun. Det som redan tidigt 1900-tal fungerade som en stor fruktodling har under åren utökats till att bli en plats där blommor, träd, buskar och perenner vackert samspelar. År 1963 anlades en blomsterträdgård med bland annat ett stort utbud av rosor. Under många år har man bedrivvit provodling och demonstration av fröer och blomsterlökar från Bröderna Nelson.

Kurrebo trädgård

På gården fanns tidigare ett café, konstgalleri, hantverksbod och möjlighet att köpa plantor samt ett vandrarhem för den som ville spendera några dagar extra i regionen.