Digital utomhusreklam, även känt som DOOH, har blivit det mest effektiva sättet att nå ut med annonser och information till allmänheten. Det är ett medel som man stöter på överallt i samhället och som inte går att ignorera eller undvika.

De digitala budskapen gör sig synliga överallt. Dessa budskap är attraktiva eftersom de ständigt förändras. DOOH, som står för digital utomhusreklam, har tagit över som det främsta sättet att sprida reklam och information.

DOOH erbjuder många fördelar. Det är lätt att anpassa budskapen och hålla dem aktuella, särskilt när det handlar om information eller produkter som endast är relevant under en kortare period. Det kan till exempel vara annonsering för tävlingar eller evenemang som behöver synas ofta men inte under en längre tid.

En fördel med DOOH-annonser är att de kan vara rörliga och innehålla ljud.

Dessutom är de visuellt attraktiva och fångar lätt uppmärksamheten. Människor dras naturligt till rörliga objekt och om de dessutom är presenterade i ljusa och vackra färger blir de ännu mer intressanta att titta på. I DOOH-annonser kan man integrera musik, tal, videoklipp eller andra rörliga bilder. Bilderna och annonserna visas bara i några få sekunder, vanligtvis fem till tio, innan de ersätts av något nytt.

Företag som arbetar med DOOH besitter den nödvändiga erfarenheten inom digital annonsering för att skapa framgångsrika annonskoncept. Det krävs tillgång till de bästa platserna att installera de digitala skärmarna på, samt kunskap om vilka tider som är mest effektiva för olika produkter. Genom att ta kontakt med en erfaren reklambyrå som specialiserar sig på DOOH får man tillgång till idéer och möjligheter att skapa modern och effektiv digital marknadsföring.