Orsakerna till en konkurs kan vara många och ofta är externa händelser inblandade. Vid en konkurs tas tillgångarna hos bolaget om hand och skulderna fördelas till bolagets borgenärer.

Ibland går det helt enkelt inte som man tänkt sig. Du som hade blomstrande planer för din verksamhet och en alldeles ypperlig företagsidé som du såg alla möjligheter för att genomföra. Det är inte lätt att driva ett eget företag och få ihop det ekonomiska. Man vänder på varenda sten för att få inkomsterna att matcha utgifterna. Precis när man fått saker och ting att rulla och börjat få kontinuitet kanske någonting helt externt och oförutsett sker – som exempelvis ett coronavirus – som slår ut inte bara din kundkrets utan hela samhället. När man har sökt med ljus och lykta men ständigt hamnat i återvändsgränder för att rädda ekonomin i bolaget är sista utvägen att ansöka om konkurs.

Hur går konkurs till rent praktiskt?

Att gå i konkurs är konsekvensen av att man inte längre kan betala ut sina skulder till de aktörer man är skyldig pengar. Dessa fordringsägare kallas borgenärer, och är sista hållplatsen för företag och bolag. Även privatpersoner kan gå i konkurs. Rent praktiskt innebär konkurs att samtliga tillgångar hos bolaget eller personen tas om hand för att kunna betala av skulderna. Därefter finns ingenting kvar av tillgångarna och bolaget saknar ekonomiska tillgångar att fortsätta sin verksamhet och lägger i regel därför också ned verksamheten efter konkurs. Att gå i konkurs är någonting man ansöker om att göra och det är tingsrätten som tar det slutgiltiga beslutet. En konkursförvaltare får också av tingsrätten uppdraget att förvalta bolagets eller personens tillgångar under själva utbetalningsprocessen.

Många anledningar till konkurs

Det finns inte en och samma anledning till att ett bolag eller en person försätts i konkurs. Det kan som sagt vara utomstående faktorer som Corona, men det kan också vara att marknaden eller efterfrågan för verksamheten förändras av andra anledningar eller att ditt hyresavtal förändras så att du inte har råd att fortsätta din verksamhet. Det kan också vara så att andra aktörer står i skuld till dig men inte betalar vilket går ut över din egen verksamhet. I slutändan finns det dock en gemensam punkt för alla som ansöker om konkurs och det är att inkomsterna inte täcker utgifterna och ens egna skulder inte kan betalas. En konkurs avslutar din verksamhet och därefter kan ditt bolag inte längre krävas på fler betalningar.