En OVK-besiktning där man ser till att ventilationen fungerar ordentligt är både en hälsoförsäkring och en trygghetsfaktor som tillhör en husägares plikter.

Nybyggda hus måste genomgå en obligatorisk ventilationskontroll, en OVK besiktning, innan man flyttar in där. Sedan måste alla flerfamiljshus, hyreshus och offentliga lokaler kontrolleras med jämna mellanrum. Allt detta är i enlighet med svensk lag. Det är ägaren som är ansvarig för att reglerna följs.

Men det är i husägarens egenintresse att se till att ventilationen alltid fungerar. Man kanske tror att man är allergisk mot katten när det i själva verket är smuts i fläktrören. Där kan man vid en besiktning ibland hitta både fågelfjädrar och döda möss som har smugit sig in genom ventiler i huset. Det är en sanitär olägenhet som ofta förblir dold, så en OVK besiktning kan vara en chans till att avslöja sådant.

OVK besiktning för hälsosamt boende

Det är certifierade inspektörer som gör OVK-besiktning, och husägaren får sedan ett protokoll. Åtgärder registreras, som till exempel när någon del i fläktanordningen byts ut. Ett sådant besiktningsprotokoll är värdefullt att kunna visa upp när man säljer huset. Det går att byta delar, men ibland måste hela ventilationen bytas om den är för dålig eller uttjänt.

Vanliga standardåtgärder, som att byta filter och rensa i kanalerna, är också mycket viktiga för att de boende ska kunna behålla hälsan. Annars sprids bakterier och mikrober över hela ytan och det är en hälsorisk. Allt som är trasigt ska bytas ut, så att ventilationen fungerar optimalt.

Läs mer om en OVK besiktning, gå till denna sida: https://www.ovkbesiktning.nu/