Ibland är det bästa sättet att spara pengar att spendera pengar. Om du satsar på företagshälsovård i Stockholm har du god chans att spara in det du lagt ut.

Det finns många aspekter av det här med företagshälsovård som man kanske inte tänker på när man tittar på offerten. Ja, det är en kostnad som inte genererar en direkt vinst. Men det är en kostnad som genererar besparingar i det långa loppet. Det handlar om rent konkreta och mer psykologiska effekter.

Först och främst har vi det uppenbara. En sjuk medarbetare medför stora kostnader. Sjukskrivningar, vikarierekrytering och vikarielöner är alltid merkostnader. Dessutom är en vikaries jobb aldrig lika bra som medarbetarens. Det går långsammare, det blir missförstånd och någon måste avsättas till att lära upp vikarien. Ännu mer kostnader alltså.

Företagshälsovård i Stockholm löser inte allt – men mycket

Företagshälsovård löser inte alla problem. Klart att folk blir sjuka och att alla dessa kostnader uppstår då och då. Men med en god företagshälsovård blir medarbetare sjuka mer sällan. Dessutom ska man ta med i beräkningen vad det betyder för en medarbetare att veta att arbetsgivaren satsar på deras hälsa. Det innebär en psykologisk effekt av att känna sig omhändertagen och prioriterad. Bara det skapar ett mervärde i produktionen.

Sätt dig därför och räkna ihop plus och minus. Plocka fram en prislista för företagshälsovård och jämför med den årliga förlusten på grund av sjukdom i företaget. Lägg till den good will som skapas bland medarbetarna och du har en god investering.