Att man som företagare inom vissa branscher har ett större behov av utrymme är ett faktum – och det handlar ofta ett ganska svårlöst problem. Hur ska man exempelvis som bilhandlare frigöra ett utrymme inne i bilhallen och på den parkering man har i anslutning till verksamheten om man får in nya bilar? Det många gör idag är att man ser till att hyra mark och genom detta också får den livlina man behöver.

För en bilhandlare behöver detta inte alls påverka verksamheten negativt. Det är snarare tvärtom: väljer man att hyra mark och ställa ett visst antal bilar där så får man plötsligt två stycken områden som kan attrahera kunderna. Det handlar dessutom om att man genom att göra detta slipper problem som finns med skyltningen.

Som inom alla andra branscher så handlar man med ögonen. Ser det rörigt ut i en bilhall så rinner detta över i den mer negativa skålen hos kunderna – de ser att bilhandlaren inte håller ordning och blir därmed också mindre benägen att köpa en bil just där. Väljer man att hyra mark och ställa bilar där – ja, då kan man dels se till att fronta och ställa bilarna snyggt och prydligt och dels också frigöra det nödvändiga utrymmet inne i bilhallen. Klassisk win-win.

Många väljer att hyra mark externt

Nu är det långt ifrån enbart bilhandlare som upptäckt fördelarna med att hyra mark. Här kan exempelvis åkerier nämnas, samt större byggföretag – egentligen alla som har tunga fordon, en stor maskinpark och ett behov av mycket utrymme har börjat snegla åt den lösning som ligger i att hyra mark.

Det är heller inte ovanligt att se att nämnda byggbolag i samband med entreprenad i andra städer väljer att hyra mark i den staden – och ställa upp baracker där de anställda kan sova medan projektet pågår. Ställer man kostnaden för att hyra mark mot att ordna med boende på andra sätt så är det extremt prisvärt.

Givetvis så bör man alltid se till att viktiga frågor som avlopp, vatten, el samt säkerhet – området måste övervakas – och underhåll finns tillgängligt. Med rätt uthyrare så är det definitivt ett bra alternativ att hyra mark externt.

Hyr mark av detta företag: www.hyramark.se