Kan man starta ett företag när man bor i landsbygd? Svaret är tveklöst ja. Det går alldeles utmärkt att starta ett företag när man bor på landet, förutsatt att du har gjort en marknadsundersökning som kan bekräfta om det finns förutsättningar för det slags företag som du har tänkt dig.

1. Marknadsundersökning

Hur du gör marknadsundersökningen kan ju variera. Antingen ringer du runt och kollar om det finns många som skulle behöva den slags tjänst eller produkt som du funderar på att producera, eller erbjuda, eller så kontrollerar du förutsättningarna med berörda myndigheter som Skatteverket, Livsmedelsverket eller Jordbruksverket. Även på kommunen kan de svara på en hel del frågor när det kommer till att starta företag.

2. Budgetering och reursplanering

När det är du som startar företaget är det du som måste ha kontrollen över resurserna. Det är du som måste göra en resursplanering; en budgetering så att du vet att du har de resurser som krävs för att kunna erbjuda tjänsten eller produkten som du har.  Att tänka efter före, kommer att vara din arbetsuppgift för många år framåt. Genom att planera att du har rätta resurserna för att kunna producera varorna eller erbjuda tjänsterna är ett måste och en förutsättning för att lyckas.

3. Se till att få stöd

Det kan vara mycket nytt att sätta sig in i när man är nyföretagare. Det finns en hel del stöd, både ekonomiskt och mentalt, som du kan få stöd och hjälp med. Dels finns det ofta på varje kommun en och annan som arbetar med företagande och som kan ge stöd och hjälp med sin kunskap. Se till att ta till vara allt det som du kan få gratis. Ibland finns det till exempel resurser som kommer från EU för att få en levande landsbygd i Sverige, se till att du får reda på hur du ansöker och vad som krävs av dig.

4. Få datorstöd för resursplanering

Det finns många datorprogram som kan hjälpa dig med att strukturera, budgetera och planera resursfördelning i ditt företag. Då kan till exempel programmet tänka ut vad du behöver planera för, så att varje moment ska klaras av och hur mycket resurser som de kan ta i anspråk. På så sätt kan du planera in och tillföra mer resurser om det är så att du behöver det. Genom att vara förutseende kan du slippa fallgropar. Ju bättre förberedd du är, desto mer framgångsrik kommer ditt företag att bli. Läs mer om ett stöttande datorprogram som hjälper dig med rätt slags resursplanering på: http://www.ln4solutions.com.