Det kommer många protester när man säger att vi borde avlägsna bilarna från trafiken och endast övergå till cyklande, tåg, tunnelbana och bussar. Dels är det många som verkligen älskar sina bilar. Dels finns det faktiskt många som är beroende av sin bil för att överhuvudtaget kunna ta sig någonstans. Det är alla som är rullstolsberoende, all andra som har något handikapp av något slag och som behöver en bil för att ta sig fram – men inte minst alla som bor ute på landsbygden. Men, säger alla som värnar om miljön, vi måste ju kunna införa elbilar som ersätter bensindrivna bilar, men det är ju inte alla som kan åka in och bara ”tanka” sin bil med el vid några av alla existerande laddstolpar i Stockholm. Hur ska de kunna få sina elbilar att rulla, de som bor på landet? Det kanske är flera mil till närmaste laddstolpe ute på landet.

Hur ska de på landet ladda elbilar?

En invändning som man kan göra är att om alla bilkunder faktiskt bytte till elbil, skulle ju de som förser bilarna med bensin, alltså nuvarande mackarna, bli tvungna att sluta sälja sin bensin och börja sälja el i stället för laddning av elbilarna, som finns ute på landet.

En annan och mycket bättre lösning är ju att installera en egen laddstation hemma, på gården. Och varför inte på samma gång montera solpaneler och egen turbin som producerar elen, så är man självförsörjande på el, samtidigt som man är med om att ställa om hela samhället till ett grönare samhälle, som enbart använder sig av grön och miljövänlig el.

Vi behöver en omfördelning av samhällets resurser

Alla miljarder som bara rinner ut från våra skatter till företag som placerar sina vinster från skola och sjukvård, borde i stället föras över till miljövänliga investeringar i både elbilar, laddstolpar och laddstationer på landsbygden. Först då får man till stånd en levande landsbygd, som klarar av att bo kvar ute på landet, men som är miljövänlig, för ställer vi inte om nu, har vi snart ingen landsbygd att värna om längre.

Här kan vi önska oss ekonomiska incitament så att alla som faktiskt är beroende av sin bil, skulle kunna göra sig av med sin bensindrivna bil till en elbil, och att kunna installera laddstationer hemma, och ställa om till att kunna producera miljövänlig el och bli självförsörjande på el. Vi bör alla arbeta för att kunna använda oss av den energi som redan finns på jorden – och vad är bättre än solenergi, vind energi och vattenenergi?