Funderar du på vad du ska arbeta med på landsbygden? De som tycker det är svårt att hitta anställning och levebröd när man bor på landet, kan med fördel arbeta som sina egna. På så sätt kan man ta fram sitt eget levebröd, ge sig själv arbeten och bestämma över sig själv. Det är bara du då som bestämmer hur mycket (eller lite) som du arbetar. Du är din egen chef och ingen annan än du bestämmer hur, var, när du ska arbeta.

Så är det att arbeta som arborist

Det är mycket få som kan något om växtlighet och träd. Man får vara glad om dagens unga kan skilja på en gran och en tall. Det är länge sedan som man studerade floran i dagens skolor. Många känner mer till vilka kändisar det finns i USA, än vad våra växter heter i Sverige. Därför finns det en stor efterfråga på experter inom växtligheter. De flesta som bor på landet kan det desto mer, och varför inte utbilda sig till arborist, om man nu har närheten till växtligheterna och kan studera dem på närmare håll?

Finns efterfrågan i Uppsala

Det finns efterfrågan på arborister i Uppsala. Det kan vara så att man kanske får vara beredd på mer än att arbeta med träfällning i Uppsala. Det kan hända att kunderna önskar att du beskär träden, flyttar på buskar, planterar lökväxter, eller arbetar med stenläggning, rabatter och andra saker som kunderna kanske vill ha i sina trädgårdar.

Viktiga egenskaper som egen företagare

Som egen företagare är det bra om du som person är servicevänlig, flexibel, noggrann och svarar i telefonen när kunderna önskar få tag i dig. Som egen företagare är man ofta sin egen telefonist, VD, ekonomichef, controller och marknadsförare. Därför är det viktigt att tänka på mer än själva arbetsuppgifterna. Det gäller bland annat att kunna sälja in sig och sina arbetsuppgifter.

Anlita marknadsföring på nätet

Om du vill synas där kunderna finns, är det en bra idé att finnas på nätet. Börja med en bra hemsida, där kunderna kan hitta dina kontaktuppgifter och alla tjänster som du kan erbjuda. Anlita sedan en SEO-byrå som kan hjälpa dig så att kunderna hittar just din hemsida med dina kontaktuppgifter och så att de snabbt hittar allt det som du kan erbjuda dem.  Var beredd på att du kan bli anlitad att göra lite allt möjligt i Uppsalabornas trädgårdar. Här kan du läsa mer.