Det finna ju några yrken och företag som passar bättre när man bor på landet, eller hur? Det är många som kan tycka att det saknas möjligheter att arbeta med olika slags arbeten för att kunna hålla landsbygden levande. Och det är ju ett problem att det koncentreras både människor och företag i storstäderna. Landsbygdens avfolkning är ingen bra trend och det blir problematiskt om inget görs för att komma till rätta med problemen. Därför ger vi här några exempel på företagande som kan passa bättre om man bor på landet.

Programmering och IT

Om man är duktig på internet och kan hjälpa kunder via nätet, spelar det ju ingen roll var i landet som du befinner dig. Om du ser till att din dator har en fiberkoppling med internet, och kan arbeta med datorer, så kan du arbeta från ett hus på landet. När dina kunder vill träffa dig är det bara att åka till dem var de än råkar befinna sig. Det största arbetet kommer ändå att ske på nätet. Får du deras inloggningar till exempel till deras hemsidor, kan du sedan jobba hemifrån. Just alla slags arbeten som kan ske hemifrån borde gå att det sker även på landsbygden. Skulle fler kunna arbeta på detta sätt, skulle vi se ett helt nytt och blomstrande företagande på landsbygden.

Veterinär och djurskötsel

Arbetar du med djur? Som veterinär, kommer du antagligen att ha många ärenden som du kommer att behöva assistera alla djurhållare och djuruppfödare som bor på landet. Då kan man åka runt till olika delar va Sverige och ge råd och vård till djuren där de befinner sig. Behöver de däremot opereras, kanske du behöver ha en egen mottagning där du bor, men det sker kanske inte så många operationer att man behöver flytta djuren till en mottagning. Om man själv är ambulerande veterinär, kan man assistera vid befruktningar och avlandes, födslar och vaccineringar och mycket annat som djuruppfödare behöver hjälp med.

Trädfällning och markentreprenader

Om du har maskiner som du använder till ditt eget jordbruk, kan du alltid hjälpa andra som kan behöva den typen av arbeten utförda. Inne i storstäderna skriker man efter personal som kan arbeta med denna typ av arbete. Många jordbrukare har redan en stor maskinpark, och har maskinerna till hands redan. Varför inte starta ett företag där du kan erbjuda storstadsborna hjälp med att gräva, dika och schakta mark? Det borde finnas en stor arbetsmarknad för att arbeta med markentreprenad i Stockholm.