Den som är medborgare i ett land utanför EU behöver arbetstillstånd för att jobba i Sverige. Som tur är finns det duktiga specialister på arbetstillstånd.

Det kan ta lång tid att få arbetstillstånd i Sverige och detta stoppar upp livet ordentligt för den som är ny i landet. Att arbeta är ofta ett måste för att kunna försörja sig själv och sin familj och många saknar sociala nätverk i ett nytt hemland. Att nyttja specialister på arbetstillstånd för att skynda på processen kan därför var ett klokt drag.

En specialist på arbetstillstånd kan se till att ansökan lämnas in på helt rätt sätt. Hen kan även hjälpa den nyanlände att skicka efter intyg som behövs eller tolka vad som står på alla blanketter. För den som har ett annat modersmål än svenska eller engelska kan det vara klurigt att läsa alla papper kring arbetstillståndet.

Ett arbetstillstånd är ett måste

Kommer man från ett land utanför EU:s gränser är ett arbetstillstånd ett måste om man ämnar att jobba i Sverige. Utan detta går det inte att plocka ut en lön i Sverige. Lättare är det för den som tillhör ett land inom EU eller kanske till och med ett grannland. För Sveriges grannländer, såsom Danmark är arbetsmarknaden öppen. Tusentals danskar reser varje dag till Sverige för att arbeta.

Specialister på arbetstillstånd känner till alla regler och lagar kring arbetstillstånd och vet vad Migrationsverket kräver för att utfärda arbetstillstånd. Denna tjänst kan därför även bli aktuell för företag som anställer arbetskraft från länder utanför EU.