Rekrytering är en process som är mycket viktig för ett företag. Så pass att man ofta använder sig av en helt egen avdelning eller en rekryteringsfirma som har speciell kunskap inom området.

När man ska anställa ny personal så är det en process som tar lång tid och som kostar mycket pengar. Men det är också en process där man har möjlighet att tänka om helt och hållet. För innan man ger sig ut för att anställa någon så kan man se över den personal som redan finns på plats. Är det till exempel någon som kan passa bättre på någon annan plats? Någon som har en kompetens som man kan nyttja istället för en nyanställning. Och därmed istället anställa någon på den befintliga personalens plats. Eller kanske är det ett flertal kompetenser som saknas lite här och var och som man kanske kan lyckas hitta i en och samma person. En rejäl inventering av befintlig personal och kommande behov är nyckeln till en bra rekrytering. Det är också mycket viktigt att man vet exakt vad man vill ha hos den nya anställda. Både för företagets skull och för att kunna vara tydlig under rekryteringsprocessen.

Information om den nya personalen

Vid en rekrytering presenterar man vad det är man söker hos en ny anställd. Det gäller såväl vad man vill ha och vad man erbjuder den sökande. Som erbjudande kan det vara information gällande arbetstider, lön, arbetsplats och arbetsuppgifter. Och när det gäller vad man vill ha så ska man noga beskriva vilken kunskap och vilka kvalifikationer som den sökande ska besitta. Det kan vara utbildningar och erfarenhet samt om man vill att den sökande ska vara exempelvis kommunikativ, nyfiken, öppen med mera. Allt det som man från båda parter vill fastställa innan man går vidare.

Kontroll av den sökande

För att man ska veta vem det är som söker så brukar man be om ett cv och ett personligt brev. I cv ska det stå vad den sökande gjort tidigare gällande arbeten och utbildning. Och i det personliga brevet ska det stå vad som gör att personen söker just till detta jobb. Men ibland kan man som arbetsgivare vilja kontrollera den sökande mer än så. Man kan därför ta en bakgrundskontroll inför anställning som kan bestå av ett utdrag ur polisregistret. Men man kan även begära referenser som man kan ringa till för att få en personlig åsikt.