En konkurs är ju tyvärr ingen trevlig upplevelse, men ibland kan man lyckas göra en rekonstruktion av företaget, komma på grön kvist igen och behålla affärerna och arbetstillfällena.

När ett företag går i konkurs kan man inte betala sina skulder, pengarna är slut och fordringsägarna står i kö. Banken, som ju har koll på sina låntagare, är inte heller pigga på att låna ut mer kapital till ett företag som inte längre är lönsamt. Naturligtvis känns konkursen som ett nederlag för ägaren, som inte kan göra rätt för sig gentemot sina intressenter.

En konkurs kan leda till förlorad goodwill

Kan man inte betala fakturor får man inga varor, och leverantörerna vill naturligtvis få betalt för allt som de levererat tidigare. När konkursen är ett faktum, stryps alla utbetalningar, och alla fordringsägarna kanske får gå med på ett ackord, det vill säga en mycket mindre betalning, för att få några pengar alls.

Men kan man göra en företagsrekonstruktion, så kanske man på sikt kan rädda en del av sitt anseende. Det gäller att ha en bra och ärlig relation till sina gamla leverantörer, för man är beroende av att få in varor till det nystartade bolaget också, och man kan behöva kredit i början. Förhoppningsvis ställer banken också upp, om de ser att företagsidén är bra och lönsam och det finns en stabil kundkrets, som man kan lyckas behålla. Ett visst avbräck får man räkna med, och det kan bli en tung uppförsbacke att övertyga intressenter om att man har läget under kontroll och att de inte riskerar något med ett samarbete.

En enstaka händelse som stjälper verksamheten

Man kan ha blivit blåst på en affär, eller så har man fått en stor reklamation och krav på skadestånd. Många konstiga saker kan hända när det gäller affärer, och en konkurs behöver inte vara ägarens fel. Tar man hjälp av en revisor eller en jurist, kan man få hjälp med att starta om på nytt, med ett nytt organisationsnummer, och göra en rekonstruktion av företaget och behålla sin verksamhet. På så vis kan man se en företagsrekonstruktion som både en nystart och en storstädning.

Kanske är leverantörerna inte så glada till en början, om man tidigare inte har fullgjort sina betalningar, men om företagsrekonstruktionen lyckas, och pengarna flyter in, kan man ofta komma överens på något sätt i alla fall. Personalen kan få vara kvar och verksamheten kan fås att blomstra på nytt.