Många behöver en trädfällare som kan fälla träd som kanske skuggar för mycket i trädgården eller som skuggar hus, eller ännu värre; som kanske hotar att ramla ner på hus. Arbetar man då med sådant finns det alltid en marknad. Framför allt i Stockholm, där det inte finns så många arborister. I storstäderna är det ett bristyrke. Och att själv gå iväg och fälla träd är ingen bra idé.

Fälla träd är en svår konst

Att utföra trädfällningar bör man inte göra själv. Risken är uppenbar; man kan få hela trädet på sig själv. Eller så riskerar man att skada andra. Man riskerar att få trädet över sin bil, eller sitt eller grannens hus. Ett fallande träd är en jättelik tyngd. Dessutom blir fallet tyngre av själva jordens dragningskraft när man kapar ett levande träd. Är det ett dött träd blir fallet inte lika tungt.

Inte bra ha träd närmare än 5 meter

Man bör inte ha träd nära huset som man bor i. Det bör vara minst 5 meter från huset. Skulle trädet falla då, skadar det inte huset. Dessutom kan trädets rötter åstadkomma stor skada på huset, särskilt är ledningarna till och från huset i riskzonen. Det är många som har fått skador på sina VVS-rör för att ett träds rötter har tagit sig in i rören i jakt på vatten. Därför bör man ta bort träd som växer närmare än 5 meter från sitt hus.