Vad är viktigt när man arbetar med bergsprängningar? Förutom den egna säkerheten och att du har rätt utbildning för jobbet, är det alltid viktigt att tänka på omgivningen minst lika mycket som på den egna säkerheten. För det första behöver man förstås rätt utbildning för arbetet. Här gäller det att tillgodogöra sig all kunskap om olika sprängningar och vilka konsekvenser de ger.

Följa ett säkerhetsprotokoll

När man arbetar med olika bergsprängningar, eller bergsprängningar, som är en mycket mindre bergsprängning, följer man alltid ett säkerhetsprotokoll så att man vet – innan man spränger eller utför en bergspräckning. Ett säkerhetsprotokoll innebär att bergsprängningen och utförandet av det inte är beroende av dem som utför den. Alla kan vara trötta på jobbet, ha tankarna på annat håll, eller råkar slarva. När det kommer till bergsprängningar är det viktigt att man inte är beroende av hur personalen mår. En procedur både före och efter en bergsprängning eller en bergspräckning ska alltid föregås av rigorösa säkerhetsåtgärder. Därför är det så viktigt att man följer samma säkerhetsprotokoll inför varje sådan sprängning.

Borra innan för rätt bergsprängning

Innan man spränger eller spräcker berg, borrar man noga för att sprängmedlet ska spränga på rätt sätt. Man anpassar sprängmedlen för den massa som man ska spränga eller spräcka. Innan man spränger lägger man också ett säkerhetsnät kring berget eller det som man ska spränga för att undvika att det flyger stora stenar, block eller annat som kan skada omgivningen. Utan ett sådant när, kan det flyga stora block som skadar omgivningen.

Ha rätt säkerhetsutrustning

Själva arbetarna måste också bära rätt slags säkerhetsutrustning för ändamålen. Här är både huvud och fötter viktiga att skydda och alla använder rätt slags hjälmar och skor avsedda för detta slags arbete. Skulle sprängningen äga rum nära känsliga fastigheter utför man inte lika omfattande sprängningar som på andra, inte lika känsliga områden. Då använder man sig av en mindre bergspräckning som inte ger så stora vibreringar och skadliga konsekvenser. Här kan du läsa mer om bergsprängningar: https://www.bergsprängningstockholm.se.