Den som har läst Mikael Niemis bok om ”Sånger från Vittula” vet att det var en stor sak när asfalten kom till landsbygden under 1950- och 60-talets Sverige. Asfalterade vägar på landsbygden gjorde att man plötsligt kunde köra med bil på landets olika landsvägar. Folk kunder mer eller mindre pendla till och från sina bostäder på landsbygden och se till att arbeta i städerna. Man tänkte sig att det skulle göra att landsbygden ändå kunde fortsätta leva. Trots det har vi ändå sett en avfolkning av landsbygden.

Trafiken kom ut på landet

Med de asfalterade vägarna kom bilismen ut i landsbygden på annat sätt än förut. Det möjliggjorde fler lastbilar och större och tätare bilism än tidigare. Idag behöver landsbygden människorna som kan leva och bruka jorden. Tanken att Sverige kanske behöver en större självhushållning börjar ta form i takt med en föränderlig omvärld. Både för en levande landsbygd, med människor som kan leva där och pendla in till städerna för sina arbeten eller för att landsbygdens människor ska kunna odla marken för allehanda livsmedel, behövs det asfalterade vägar som gör det möjligt att komma fram på dem.

Viktigt med asfalteringsbolag

Därför är det viktigt med byggjobbare som har den rätta kompetensen för asfaltering. Vi behöver kunniga vägarbetare som kan hantera den ganska så svåra konsten att asfaltera vägarna. Att asfaltera vägar är ett viktigt teamarbete som kräver att alla delarna i asfalteringen fungerar. Läs mer här.