Har du funderat på att bli stenläggare och arbeta med trädgårdar och lägga sten? Att arbeta med sten som stenläggare är ett arbete som har mycket liten konkurrens. Samtidigt som efterfrågan ökar, vilket innebär att som stenläggare kommer man verkligen att ha arbete i framtiden, om man bara kan tänka sig arbeta med det.

Här arbetar stenläggare

Som stenläggare, eller stensättare som det också heter, kan man arbeta på olika platser, på alla de platser där man önskar sig en stenläggning, vilket kan vara i princip var som helst; på gator, torg, på parkeringar, runt hus, i parker, i privatpersoners trädgårdar och så vidare. Att arbeta med stenläggningar innebär ofta att man får stå på sina knän och arbeta direkt på marken. Det innebär att man bör ha en stark rygg, starka armar och fingrar. Det är ett ganska fysiskt krävande arbete, då man bär på stenar och lyfter dem dagarna i ända.

Man får utlopp för sin kreativitet

Som stenläggare bör man ha en kreativ och konstnärlig begåvning, då man lägger dem i mönster, så att stenarna blir så vackra mot varandra som de kan bli. En intressant sak i sammanhanget är att stenarna som man lägger (om ingen gräver upp dem igen) är att stenarna kommer att ligga så i tusentals år, de kommer att ligga på det sätt som just stenläggare lägger dem för eftervärlden. Det är en tanke att tänka.

Vill du nå stenläggare i Stockholm?

Om du behöver få tag i en stenläggare i Stockholm så finns det flera sådana att välja mellan. Man kan googla ”stenläggare Stockholm” för att komma i kontakt med en sådan, eller klicka vidare på denna länk: https://www.stenläggarestockholm.nu.