“Jag räddade ett ödehus” är en Facebookgrupp som på kort tid har vuxit sig från något hundratal medlemmar till flera tusen med en tydlig vision; att rädda gamla hus som står tomma ute i landet så att de får nytt liv och kommer till nytta igen.

Rörelsen har stadigt fått mer och mer uppmärksamhet det senaste året och har även givit upphov till ett flertal initiativ i kommuner ute i landet där man har börjat kartlägga hus som står tomma för att komma i kontakt med ägarna för att se om det finns möjlighet att köpa loss eller hyra vissa av fastigheterna.

Då det råder bostadsbrist på många håll i landet så är detta ett viktigt initiativ för att råda bot på det problemet och samtidigt så har det lett till att trenden med utflyttning har börjat vända i vissa avflyttningsbygder. På så vis så har initiativet blivit till något mer än bara en Facebookgrupp för folk som räddar gamla hus.

En viktig del av kulturarvet

Äldre bebyggelse är en viktig del av vårt kulturarv. Husen berättar om hur vi levde förr och utgör dessutom fina exempel på beprövade byggnadsmetoder som bevisligen håller i längden. Många av dessa hus har långt över 100 år på nacken och många har klarat sig väl trots att de har stått obebodda under lång tid.

I en värld där vi behöver tänka mer på hållbarhet så utgör gamla hus fantastiska exempel på resurser som är värda att bevara. Till att börja med är de vanligtvis byggda i material och med metoder med väldigt låg resursförbrukning. Materialen är ofta hämtade från det direkta närområdet.

Just på det sättet borde vi tänka idag för att minska resursförbrukningen när vi bygger hus. Vi behöver bygga hus som är sunda, tillverkade av resurssnåla material och som dessutom håller under lång tid framöver. Inte som i dagens byggstandard där man kallt utgår ifrån att ett hus bara ska hålla några decennier och som många gånger byggs av material och konstruktionsmetoder som ger upphov till problem med fukt om de inte har ett elektriskt ventilationssystem som konstant är igång.

Men åter till de gamla husen, för om du har möjlighet att rädda ett så bör du verkligen försöka göra det.

Taket avgörande för att ett hus ska stå sig

En faktor som kan vara avgörande för om ett hus håller sig i ett acceptabelt skick är att taket är intakt. Gruppens medlemmar kan visa på flera exempel där hus har stått tomma i decennier, men ändå är relativt enkla att renovera tack vare att taken har varit täta. 

Likaså finns det exempel på hur fort ett hus kan förstöras om taket börjar läcka. Det kan räcka med ett fåtal år av läckage för att väggar och bjälklag inne i huset ska ta så mycket stryk att man får riva hela byggnaden.

Om du har hittat ett passande objekt så bör du låta en kunnig takläggare ta en titt på husets skick för att avgöra om läget är akut och om det finns några skador som kan vara bra att känna till. Om något problem upptäcks bör du givetvis göra tydliga kalkyler på hur mycket det kommer att kosta att åtgärda problemen.

Har du redan köpt huset bör du givetvis se till att täta läckaget snarast möjligt, även om det bara görs temporärt med presenningar i väntan på permanenta åtgärder.

Svaga punkter på gamla hus

Gamla hus har vissa svaga punkter som ofta återkommer. Dels så har vi de tidigare nämnda taken som ofta klarar sig väl på de stora ytorna, men kring skorstenar och i ränndalar kan det lätt uppstå läckage. Där bör man titta först.

Likaså kan grunderna vara ett problem. Dåligt dränerade mullbänkar ger ofta upphov till skador i golvbjälklaget, men på ett timmerhus så går det för det mesta att laga. Likaså syllstockarna (det nedersta stockvarvet) brukar ofta vara angripna av fukt som kan krypa upp från grunden. Även dessa går relativt enkelt att byta eller laga för en kunnig timmerman.

Sen finns givetvis även risken med skadedjur, hussvamp och andra större problem. Men låt inte dessa avskräcka dig. Det är sällan så illa som moderna byggföretag vill få dig att tro för att sälja in dyra produkter och tjänster som kanske inte ens behövs. Gå med i gruppen istället och låt dig inspireras och se att det finns hjälp att få även i svårare fall.

Det är imponerande att se hur ett flertal medlemmar har räddat hus som andra skulle se som utdömda.