Det är många som bor på landet som drabbades av snöstormen som fick namnet Alfrida. Den förstörde för många som är beroende både av el, och telefoner och olika larm ute i landet. De som är beroende av elen, vilket är de allra flesta, blev utan och fick uppleva många osäkra dagar utan el. Vi har alla i dagens samhälle gjort oss beroende av elen. Bor man på landet gäller det att se till att mer eller mindre göra sig oberoende av elen. Skaffa sig vedspis, utedass, vedkamin, så att man kan hålla värmen om elen uteblir. Det är ganska svårt att fortsätta på den inslagna vägen. Alla borde mer eller mindre göra sig oberoende av elen.

Skaffa solpaneler ett sätt

Alla som har egna hus borde göra sig självförsörjande av el genom att installera solpaneler på taken. De generar el för den som har dem installerade till ett aggregat som omvandlar energin till el. På så sätt kan vi människor göra oss oberoende av att samhällsfunktionerna. Alla människor borde göra sig självförsörjande på något sätt. Alla borde odla egna grönsaker och bär, frukt och annat som kan användas till mat. Alla borde skaffa sig vedspisar, utedass och vedkaminer så att man klarade sig när nästa ”Alfrida” kommer.

Alla på landet borde vara självförsörjande

De som har de bästa förutsättningar för detta är ju alla som bor på landet. Om landsbygdsborna kunde göra sig självförsörjande på el, behöver man inte längre oroa sig över stormar som ”Alfrida”. De som blivit utan el, är sådana som får sin el genom det gemensamma elnätet. Skulle alla i stället ha sina egna solpaneler skulle en och annan snöstorm inte slå ut viktiga larm, telefoner och kommunikationer. Vill du skaffa solpaneler? Läs då mer om elektriker i Uppsala på: https://www.elektrikeruppsala.nu.