Vad innebär företagshälsovård? Kan man köpa in företagshälsovård i Västerås? Du vet väl att företagshälsovård kan minska antalet sjukdagar och ge ditt företag en mycket bättre ekonomi?

Självklart kan du köpa företagshälsovård i Västerås precis som i vilken annan stad som helst. Det är en service som erbjuds alla företag som har anställda. Visserligen kostar det en liten peng att köpa denna tjänst, men när du räknar på det kommer du se att antalet sjukdagar kommer att minska drastiskt. Du kommer ha en kreativ och effektiv personal som gillar att gå till jobbet och med glädje utför alla arbetsuppgifter. Det innebär i sin förlängning att det kommer att minska dina utgifter fastän du lägger ut mer pengar initialt.

Företagshälsovård innebär att dina anställda har möjlighet att på arbetstid få sina fysiska och ibland psykiska åkommor undersökta och åtgärdade. Det kan ske på din arbetsplats eller så kan dina anställda i samband med att de slutar för dagen gå till det ställe där företagshälsovården är placerad.

Ett avtal om företagshälsovård ger avkastning i nöjda anställda

För att du som anställd ska kunna få företagshälsovård i Västerås krävs det att dina chefer har slutit ett avtal med ett företag som sysslar med företagshälsovård. Då kan du snart se fram emot att få möjlighet att få massage under arbetstid. Kanske träffa läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster och bli ordentligt sedd och hörd vid en undersökning så att du kan bli fri från de eventuella besvär du har. De arbetar även förebyggande.