Med nya tider och nya utmaningar inom miljö behövs också ny teknologi. Laddstation för elbilar ger ditt företag många fördelar och hjälper dina anställda.

Idag har de flesta kommit till insikt vad gäller miljöarbete. Det går inte längre att undvika att förstå att obehagliga konsekvenser väntar om vi inte agerar idag. Detta märks också vad gäller bilförsäljning. Andelen sålda elfordon ökar stadigt och brant. Det är en positiv utveckling som ställer nya krav.

När allt fler, både privat och i jobbet, går över till eldrivna fordon måste också mycket ändras runtomkring. Verkstäder och service behöver ställas om från teknik för fossila bränslen till motsvarande för el. Det som märks mest i det dagliga livet är ändå behovet av laddstationer. Behoven ökar mycket snabbt.

Laddstation till ert företag

Det är en klok åtgärd att investera i en eller flera laddstationer till företaget. Inte bara privatbilister går över till elbil. Allt fler tjänstebilar drivs också med el och därmed är en laddstation en nödvändighet för att anställda med dylika fordon ska kunna arbeta effektivt. Att tillhandahålla laddstationer även för de anställda som dagtid har sitt arbete i företagets lokaler är även det en populär och väl genomtänkt åtgärd.

Hur väljer man rätt? Skall man som företag tillhandahålla fasta sladdar och vilken typ av uttag är mest lämplig? Har de anställda tjänstebilar, och ska laddstationen främst användas till dem kan du enkelt styra den saken. Annars fungerar Typ 2-uttag till alla. Kontakta en kompetent firma för kostnadsförslag och installation. Ta hjälp med laddstationer här: laddstationföretag.se