Följ med på en inspirerande och avkopplande tur genom ett av Sveriges mest exotiska och unika landskap. Här får du tips och råd om fina platser att besöka och saker som är bra att tänka på när du semestrar på Öland.

Öland har fått sin speciella karaktär av dess berggrund som består till största delen av kalksten. Kalkstenen har påverkat ön genom att skapa unika förutsättningar som gynnar en flora och fauna som kan dra nytta av den höga kalkhalten i marken. Bland annat finns på Öland ett stort antal orkidéer, ett fågelliv med få motsvarigheter i Sverige samt intressanta och vackra bergsformationer som Raukar och alvarsområden.

Cykla på Öland

Perfekt för vandring eller cykling

Öland njuts bäst från cykelsadeln eller från någon av alla vandringsleder som går över ön. På grund av dess relativt platta miljö kan du enkelt ta dig fram och få tillgång till stora delar av den öländska naturen med din cykel. Väljer du att vandra är det också ett utmärkt sätt att njuta av Öland då det ofta möjliggör snabba och korta stopp i den artrika miljön. En tur som vanligen högst skulle ta ett par timmar kan på Öland ta hela dagen då du hela tiden måste stanna och ta in nya intryck. Var därför försiktig när du planerar dina resor så att du avsätter ordentligt med tid till att njuta av naturen.

Väljer du att cykla eller vandra på Öland har du många vackra semestermånader att välja mellan. Från tidigt i maj till sent i september bjuder Öland på det allra bästa som vår, sommmar och höst har att erbjuda.

Ett rikt växt- och djurliv

Öland har som vi nämnt tidigare ett oerhört artrikt växt- och djurliv med många arter som nästan inte går att se någon annastans i Sverige. På Stora Alvaret växer exempelvis en mängd olika vackra orkidéer som Adam och Eva, Guckusko, Göknycklar och Brudsporre och i lunden vid Ottenby kan man bland annat se dovhjort, höra sommargylling eller se någon av de miljontals vadare som årligen passerar Ottenby fågelstation.

alvaret orkideer

Stora Alvaret

Hela Öland är såklart en njutning för dig som är intresserad av djur och natur. Men kronan i juvelen måste ändå anses vara det Stora Alvaret – ett unikt kulturlandskap som knappt har någon motsvarighet i hela världen. Vidsträckta vyer av vildväxta betesmarker på kalkstensgrund som funnits här på jorden i flera tusen år.
Ett alvars främsta kännetäcken är att de har en varierande vattentillgång, tunt jordlager samt har betats fritt fast ändå kontrollerat under många år. De speciella förutsättningar som råder på det Stora Alvaret har gjort det till en väldigt unik miljö som endast lämpar sig för vissa speciella arter och många beskriver känslan av att gå på Alvaret som att gå på en främmande planet i rymden.

Det finns idag ett antal olika endemiska arter på Alvaret, arter som endast förkommer på Alvaret och ingen annastans, såsom Ölandsolvända och Alvarmalört. Här växer även orkidéer, fjällväxter samt växter som är betydligt vanligare i södra Europa. När det kommer till fåglar kan man bland annat nämna Ljungpipare, Storspov och Ängshök som alla är vanligt förekommande.

rödhake öland

Ottenby

Ottenby ligger på Ölands södra udde och är en av Sveriges främsta fågellokaler. Här samlas årligen natur- och fågelintresserade turister från hela världen för att ta del av den unika naturen och det rika fågellivet. Vid fågelstationen ringmärks ett stort antal fåglar och i anslutning till stationen ligger även den berömda fyren Långe Jan.
Är du inte intresserad av fåglöar finns det trots det stor anledning att besöka Ottenby. Naturen är oerhört vacker och Ölands södra udde blir ofta utsedd till Sveriges soligaste plats med ett högt antal soltimmar varje år.

Trollskogen

Trollskogen hittar du lite längre norrut på den stora ön. Det är ett stort naturreservat med gammal vildvuxen skog, fullt av orörd och vacker, trolsk natur. Murgröna och andra växter täcker marken och förstärker skogen trolska magi. Här kan du bland annat se ett antal sällsynta växtarter, beundra de de stora klapperstensvallarna som bildats när havet slagit in över land eller undersöka några av de många fornlämningar som finns i området.

Halltorps hage

Slutligen måste vi även tipsa om denna vackra och unika ädellövskog. Detta naturreservat är ett av Sveriges mest artrika och här har man lyckats bevara ett trettiotal urgamla jätteekar som står utplacerade i skogen som minnen av forntiden. Du kan ta dig hit med bil eller cykel och tillbringa en hel dag med att gå omkring och njuta av den speciella miljön.