Ett stort antal företag i Sverige ägs av företagare som börjar komma upp i pensionsåldern. Även om många gärna arbetar till de är över 65 år så är det en god idé att ha en plan för vad man ska göra om man inte längre orkar jobba vidare eller för all del när man inte längre finns kvar här på jorden.

Driver man ett företag med anställda så har man ju ett visst ansvar för att de fortsatt kan försörja sig. Likaså är det ansvarsfullt gentemot dödsboet om de vet vad som är tänkt att hända med företaget när man själv inte längre finns kvar.

Sälja eller låta någon ta över?

Den fråga man kan börja med att ställa sig är om det finns någon lämplig person som kan tänkas ta över verksamheten. Det kan till exempel vara något av barnen i familjen eller en anställd som har tagit stort ansvar och verkligen kan verksamheten utan och innan.

Viktigt är att denna person får full insikt i verksamheten för att kunna ta över på bästa möjliga sätt. Du som företagare kan gärna lära upp personen under något år för att sedan stiga åt sidan och gå i pension medan du finns kvar i bakgrunden och kan svara på frågor och hoppa in och hjälpa till vid behov.

Försäljning ett gott alternativ

Att sälja företaget är annars ett alternativ som vissa föredrar. Då kan man göra ett ordentligt avslut och förhoppningsvis få lite extra pengar över till pensionen eller att lämna kvar till eftervärlden.

Upprätta ett testamente

Som en extra försäkring kan du dessutom upprätta ett testamente som beskriver vad du vill ska hända när du dör. Där kan du till exempel ange om du önskar att en viss person ska ta över om du inte hinner lämna över företaget först alternativt att du önskar att företaget säljs eller avvecklas. Det alternativet finns ju givetvis också om du känner att ditt företag inte bör drivas vidare när du lämnar jordelivet.