Kategori: Företagande (sida 2 av 3)

Arborist – javisst?

Många behöver en trädfällare som kan fälla träd som kanske skuggar för mycket i trädgården eller som skuggar hus, eller ännu värre; som kanske hotar att ramla ner på hus. Arbetar man då med sådant finns det alltid en marknad. Framför allt i Stockholm, där det inte finns så många arborister. I storstäderna är det ett bristyrke. Och att själv gå iväg och fälla träd är ingen bra idé.

Fälla träd är en svår konst

Att utföra trädfällningar bör man inte göra själv. Risken är uppenbar; man kan få hela trädet på sig själv. Eller så riskerar man att skada andra. Man riskerar att få trädet över sin bil, eller sitt eller grannens hus. Ett fallande träd är en jättelik tyngd. Dessutom blir fallet tyngre av själva jordens dragningskraft när man kapar ett levande träd. Är det ett dött träd blir fallet inte lika tungt.

Inte bra ha träd närmare än 5 meter

Man bör inte ha träd nära huset som man bor i. Det bör vara minst 5 meter från huset. Skulle trädet falla då, skadar det inte huset. Dessutom kan trädets rötter åstadkomma stor skada på huset, särskilt är ledningarna till och från huset i riskzonen. Det är många som har fått skador på sina VVS-rör för att ett träds rötter har tagit sig in i rören i jakt på vatten. Därför bör man ta bort träd som växer närmare än 5 meter från sitt hus.

När asfaltering kom till landsbygden

Den som har läst Mikael Niemis bok om ”Sånger från Vittula” vet att det var en stor sak när asfalten kom till landsbygden under 1950- och 60-talets Sverige. Asfalterade vägar på landsbygden gjorde att man plötsligt kunde köra med bil på landets olika landsvägar. Folk kunder mer eller mindre pendla till och från sina bostäder på landsbygden och se till att arbeta i städerna. Man tänkte sig att det skulle göra att landsbygden ändå kunde fortsätta leva. Trots det har vi ändå sett en avfolkning av landsbygden.

Trafiken kom ut på landet

Med de asfalterade vägarna kom bilismen ut i landsbygden på annat sätt än förut. Det möjliggjorde fler lastbilar och större och tätare bilism än tidigare. Idag behöver landsbygden människorna som kan leva och bruka jorden. Tanken att Sverige kanske behöver en större självhushållning börjar ta form i takt med en föränderlig omvärld. Både för en levande landsbygd, med människor som kan leva där och pendla in till städerna för sina arbeten eller för att landsbygdens människor ska kunna odla marken för allehanda livsmedel, behövs det asfalterade vägar som gör det möjligt att komma fram på dem.

Viktigt med asfalteringsbolag

Därför är det viktigt med byggjobbare som har den rätta kompetensen för asfaltering. Vi behöver kunniga vägarbetare som kan hantera den ganska så svåra konsten att asfaltera vägarna. Att asfaltera vägar är ett viktigt teamarbete som kräver att alla delarna i asfalteringen fungerar. Läs mer här.

Starta eget med markentreprenader

Det finna ju några yrken och företag som passar bättre när man bor på landet, eller hur? Det är många som kan tycka att det saknas möjligheter att arbeta med olika slags arbeten för att kunna hålla landsbygden levande. Och det är ju ett problem att det koncentreras både människor och företag i storstäderna. Landsbygdens avfolkning är ingen bra trend och det blir problematiskt om inget görs för att komma till rätta med problemen. Därför ger vi här några exempel på företagande som kan passa bättre om man bor på landet.

Programmering och IT

Om man är duktig på internet och kan hjälpa kunder via nätet, spelar det ju ingen roll var i landet som du befinner dig. Om du ser till att din dator har en fiberkoppling med internet, och kan arbeta med datorer, så kan du arbeta från ett hus på landet. När dina kunder vill träffa dig är det bara att åka till dem var de än råkar befinna sig. Det största arbetet kommer ändå att ske på nätet. Får du deras inloggningar till exempel till deras hemsidor, kan du sedan jobba hemifrån. Just alla slags arbeten som kan ske hemifrån borde gå att det sker även på landsbygden. Skulle fler kunna arbeta på detta sätt, skulle vi se ett helt nytt och blomstrande företagande på landsbygden.

Veterinär och djurskötsel

Arbetar du med djur? Som veterinär, kommer du antagligen att ha många ärenden som du kommer att behöva assistera alla djurhållare och djuruppfödare som bor på landet. Då kan man åka runt till olika delar va Sverige och ge råd och vård till djuren där de befinner sig. Behöver de däremot opereras, kanske du behöver ha en egen mottagning där du bor, men det sker kanske inte så många operationer att man behöver flytta djuren till en mottagning. Om man själv är ambulerande veterinär, kan man assistera vid befruktningar och avlandes, födslar och vaccineringar och mycket annat som djuruppfödare behöver hjälp med.

Trädfällning och markentreprenader

Om du har maskiner som du använder till ditt eget jordbruk, kan du alltid hjälpa andra som kan behöva den typen av arbeten utförda. Inne i storstäderna skriker man efter personal som kan arbeta med denna typ av arbete. Många jordbrukare har redan en stor maskinpark, och har maskinerna till hands redan. Varför inte starta ett företag där du kan erbjuda storstadsborna hjälp med att gräva, dika och schakta mark? Det borde finnas en stor arbetsmarknad för att arbeta med markentreprenad i Stockholm.

Varför inte starta en arboristfirma?

Funderar du på vad du ska arbeta med på landsbygden? De som tycker det är svårt att hitta anställning och levebröd när man bor på landet, kan med fördel arbeta som sina egna. På så sätt kan man ta fram sitt eget levebröd, ge sig själv arbeten och bestämma över sig själv. Det är bara du då som bestämmer hur mycket (eller lite) som du arbetar. Du är din egen chef och ingen annan än du bestämmer hur, var, när du ska arbeta.

Så är det att arbeta som arborist

Det är mycket få som kan något om växtlighet och träd. Man får vara glad om dagens unga kan skilja på en gran och en tall. Det är länge sedan som man studerade floran i dagens skolor. Många känner mer till vilka kändisar det finns i USA, än vad våra växter heter i Sverige. Därför finns det en stor efterfråga på experter inom växtligheter. De flesta som bor på landet kan det desto mer, och varför inte utbilda sig till arborist, om man nu har närheten till växtligheterna och kan studera dem på närmare håll?

Finns efterfrågan i Uppsala

Det finns efterfrågan på arborister i Uppsala. Det kan vara så att man kanske får vara beredd på mer än att arbeta med träfällning i Uppsala. Det kan hända att kunderna önskar att du beskär träden, flyttar på buskar, planterar lökväxter, eller arbetar med stenläggning, rabatter och andra saker som kunderna kanske vill ha i sina trädgårdar.

Viktiga egenskaper som egen företagare

Som egen företagare är det bra om du som person är servicevänlig, flexibel, noggrann och svarar i telefonen när kunderna önskar få tag i dig. Som egen företagare är man ofta sin egen telefonist, VD, ekonomichef, controller och marknadsförare. Därför är det viktigt att tänka på mer än själva arbetsuppgifterna. Det gäller bland annat att kunna sälja in sig och sina arbetsuppgifter.

Anlita marknadsföring på nätet

Om du vill synas där kunderna finns, är det en bra idé att finnas på nätet. Börja med en bra hemsida, där kunderna kan hitta dina kontaktuppgifter och alla tjänster som du kan erbjuda. Anlita sedan en SEO-byrå som kan hjälpa dig så att kunderna hittar just din hemsida med dina kontaktuppgifter och så att de snabbt hittar allt det som du kan erbjuda dem.  Var beredd på att du kan bli anlitad att göra lite allt möjligt i Uppsalabornas trädgårdar. Här kan du läsa mer.

Varför inte starta eget som trädgårdsmästare?

Det sägs numera att det finns många hinder med att leva på landet, eller i landsbygd eller i småstad. Det är ju så dyrt numera med bensinen, och bensin behöver alla som ska ta sig någonstans på landsbygden. De stackare som väljer att bo kvar ute på den svenska landsbygden får betala dyrt för att kunna ta sig någonstans. Utan bil är man avskärmad från omvärlden. Det är också långa avstånd när man nu väljer att bo på landet. Det är heller inte alla gånger som man har ett så väl fungerande internet. Så, på många håll är man ganska så isolerad. Även med en väl fungerande bil.

Många som bor på landet behöver ytterligare inkomst

Det är heller inte det enda. För många som inte har flera 100-tals djur eller stora ytor som man kan odla på, gäller det att man kan försörja sig på annat sätt och som kan komplettera inkomsten som  man får som ”månskensbonde” – alltså som bonde på sin fritid.

Det gäller att skaffa sig inkomst där man kan fylla ett tomrum och som har hög efterfrågan med låg tillgång, som till exempel det faktum att man som bonde, eller boende på landsbygden har gott om kunskap om träd och växter, vilket de flesta storstadsbor saknar.

Arbeta med trädfällning en bra idé

Då är till exempel trädfällning, som man själv arbetar med till dagligdags, något som efterfrågas i storstäderna. Varför inte erbjuda alla storstadsbor trädfällning, alla slags sysslor som har med trädgårdsmästare att göra? Det finns inte så många sådana som är tillgängliga i storstadsområdet. Många storstadsbor får aldrig tillfälle eller möjlighet att lära sig basala saker som handlar om att ta hand om sin trädgård.

Hur blir det i framtiden?

Dagens generation kommer förmodligen inte att lära känna träd, veta vad de heter, vilka skillnader de har sinsemellan, när de blommar eller hur de förökar sig. De kommer förmodligen inte heller att veta särskilt särskilt mycket om annan växtlighet heller för den delen. Vilket kan bli ett problem i framtiden, ifall de inte får lära sig hur man odlar mat eller livsmedel och grödor. Om den kunskapen enbart kommer att tillfalla ett fåtal, kommer framtidens människor att vara mycket beroende av de få som kan det. Det skulle underlätta om de flesta skolbarn var tvungna att lära sig mer om odling, om vegetation och hur man klarar sig ute på landet.

De som kan allt om odlingar, trädfällningar och planteringar är Storholmen träd. Behöver du inspiration kan du fortsätta läsa här.

Ta kontrollen även resurserna!

Kan man starta ett företag när man bor i landsbygd? Svaret är tveklöst ja. Det går alldeles utmärkt att starta ett företag när man bor på landet, förutsatt att du har gjort en marknadsundersökning som kan bekräfta om det finns förutsättningar för det slags företag som du har tänkt dig.

1. Marknadsundersökning

Hur du gör marknadsundersökningen kan ju variera. Antingen ringer du runt och kollar om det finns många som skulle behöva den slags tjänst eller produkt som du funderar på att producera, eller erbjuda, eller så kontrollerar du förutsättningarna med berörda myndigheter som Skatteverket, Livsmedelsverket eller Jordbruksverket. Även på kommunen kan de svara på en hel del frågor när det kommer till att starta företag.

2. Budgetering och reursplanering

När det är du som startar företaget är det du som måste ha kontrollen över resurserna. Det är du som måste göra en resursplanering; en budgetering så att du vet att du har de resurser som krävs för att kunna erbjuda tjänsten eller produkten som du har.  Att tänka efter före, kommer att vara din arbetsuppgift för många år framåt. Genom att planera att du har rätta resurserna för att kunna producera varorna eller erbjuda tjänsterna är ett måste och en förutsättning för att lyckas.

3. Se till att få stöd

Det kan vara mycket nytt att sätta sig in i när man är nyföretagare. Det finns en hel del stöd, både ekonomiskt och mentalt, som du kan få stöd och hjälp med. Dels finns det ofta på varje kommun en och annan som arbetar med företagande och som kan ge stöd och hjälp med sin kunskap. Se till att ta till vara allt det som du kan få gratis. Ibland finns det till exempel resurser som kommer från EU för att få en levande landsbygd i Sverige, se till att du får reda på hur du ansöker och vad som krävs av dig.

4. Få datorstöd för resursplanering

Det finns många datorprogram som kan hjälpa dig med att strukturera, budgetera och planera resursfördelning i ditt företag. Då kan till exempel programmet tänka ut vad du behöver planera för, så att varje moment ska klaras av och hur mycket resurser som de kan ta i anspråk. På så sätt kan du planera in och tillföra mer resurser om det är så att du behöver det. Genom att vara förutseende kan du slippa fallgropar. Ju bättre förberedd du är, desto mer framgångsrik kommer ditt företag att bli. Läs mer om ett stöttande datorprogram som hjälper dig med rätt slags resursplanering på: http://www.ln4solutions.com.

Så kan du slippa köpa möbler till kontoret

Är du nyföretagare? Som sådan är det många kostnader som man drar på sig i början av företagandet. Man ska köpa in inredning till kontoret, datorer, belysning, skrivbord och så vidare, och så vidare. Har man dessutom anställda, bör man se till att alla har möjlighet att både rika kaffe, te eller vatten och kunna värma och göra sin egen mat. Som arbetsgivare måste man se till så att alla har skrivbord, skrivbordsstolar och den belysning som varje anställd kräver. Ett sätt att slippa de höga inledande kostnaderna är att antingen hyra möbler, eller köpa begagnat.

Återanvända, återvinna och reparera är miljövänligt

Vi bör alla återanvända, återvinna och reparera i mycket högre grad än innan. Om nya saker som tillverkas i fabrik och i industrin drar, och kräver mycket energi, är det inte på något sätt energikrävande att återanvända det som redan finns. Vi borde använda fler saker som är begagnade och inte tänka att allt ska vara nytt. Tänk på biblioteken, något mer miljövänligt sätt att kunna läsa nya böcker, men på ett miljövänligt sätt finns inte. Det är så vi borde leva allt mer. Vi människor borde helt enkelt tänka och handla på ett mer miljövänligt sätt.

Finns sådana företag i Stockholm som arbetar så

Det finns sådana företag som tänker på detta sätt och där hela affärsidén går ut på att hyra ut, restaurera gamla möbler och sälja dem som bättre begagnade sådana. Här tror vi att detta är framtidens melodi och hoppas att denna trend ska sprida sig till resten av landet. Vi kommer förhoppningsvis att se en marknad med allt fler reparatörer, sådana som kan reparera och restaurera allt fler saker. På detta område behöver vi mer nytänkande. Förhoppningsvis kommer vi att komma dit.

Bättre begagnat vinner alla på

Det som är positivt på alla plan med att använda allt mer begagnat är att miljön och plånboken mår bättre av det. I stället för att vi går mot naturkatastrofer, och allt hetare somrar och vintrar, såsom miljöforskarna varnar för, kan vi ställa om redan nu, innan naturkatastroferna. Om alla är medvetna om detta och kan redan nu, innan katastroferna hotar, ställa om, tänka om, handla på nya sätt kommer både planeten och våra barn och barnbarn tacka oss.

Någonstans måste det börja, någon måste ta täten för det och varför ska det inte vara du? Eller jag? Du kan läsa mer om miljötänket med att hyra ut eller sälja bättre begagnade kontorsmöbler på kontorsmöblerstockholm.se.

Fönsterhantverkare har alltid jobb

De som bor på landsbygden och inte har valt att föda upp djur eller att odla livsmedel eller liknande, vad ska de leva av? Vad kan man arbeta med då? Är man lärare, är det alltid risk att man lägger ner skolan som man arbetar på. Arbetar man inom sjukvården finns det risk för att de lägger ner sjukhuset, vårdcentralen eller det ställe som man arbetar inom. De flesta yrkesgrupper är lite riskabla att arbeta med, om man nu råkar bo på landet. Detta är ett ständigt ämne för trätor bland politiker och alla beslutsfattande; att landsbygden alltid riskerar att tömmas på boende och dö ut. Hur kan man motverka en sådan sak? Fanns det en lösning på det, skulle det säkert ha tillämpats på något sätt idag.

Det viktiga är att se till att de som bor på landsbygden har sätt att försörja sig. Det som krävs för det mesta är att man väljer att bli egenföretagare. Vad kan man jobba som egenföretagare? Här ser vi några olika vägar som man kan gå. Vi listar några förslag som man kan starta eget företag inom.

Veterinär

Många som håller sig med djur, upplever ofta att deras djur blir sjuka, eller råkar ut för skador av olika slag. Det kan vara allt från att husdjuren blir sjuka, eller att djuren som man föder upp, blir dåliga. Finns det då någon sådan veterinär som kan åka ut, säg på ett mycket stort område och är en allmän veterinär, och har en och annan assistent som kan hjälpa till, kan man som veterinär arbeta med allt som har med kalvning att göra till vaccineringar, antibiotika-kurer och så vidare.

Jordbrukarkonsult

Drabbas man, som denna sommar, av torka till exempel, kan man behöva få goda råd, vad man kan göra för att inte drabbas fler gånger av dåliga skördar på grund av torka. Som jordbrukare kanske man dessutom vill gå över till ett ekologiskt jordbruk. Då kan det vara bra att gå hjälp av till exempel en jordbrukskonsult som kan ge bra tips och råd om vad man som bonde kan göra för att överleva.

Hantverkare

Är man duktig på hantverk, kan man alltid åka ut till de olika bondgårdarna och bygga nya och nödvändiga saker. Kanske byta fönster åt andra, eller renovera dem, måla om fasader, eller bygga nya boxar åt djuren. Antagligen finns det otroligt många saker som bönderna kan tänkas få hjälp med, när det kommer till målerier, snickerier, murande och betongarbeten. Läs mer en hantverkare som arbetar med att byta fönster på: http://www.bytafönster.biz.

De flesta hotellgäster vill ju ha TV på rummet

Är det så att driver ett hotell på landsbygden? Har man ett fint och stort hus, med många rum, är det ingen dum idé att hyra ut rummen och erbjuda Bed & Breakfast. Att göra en frukost är inte så svårt. Det enda som kan vara svårt är att göra scrambled eggs, och kaffet. Är man inte duktig på att brygga kaffe, kan man alltid erbjuda Nescafé eller te. Sedan är det bara att erbjuda rostat bröd, ost och marmelad, smörgåsskinka, tomater, gurka, fil och müsli. Skär även upp lite frukt och glöm inte den så viktiga juicen. Sedan är det bara att debitera några 100 kronor, och tvätta lakan.

Många gäster på Bed & Breakfast vill ha TV på rummet

Det är viktigt att inte glömma att de flesta gäster vill ha en TV på rummet. Det gör att du som hotellvärd kan debitera lite extra för lyxen att kunna tittar å TV på rummet. Har man inte TV på rummet, är det i alla fall bra om det finns något samlingsrum, där gästerna alltid skulle kunna titta på TV, till exempel i det rum där du serverar frukosten. Vill gästerna även ha middag, eller lunch är det inte särskilt svårt att till exempel göra dagens soppa, eller dagens gryta så gästerna blir mätta och nöjda.

Att ha en TV ger avkoppling för gästerna

Att erbjuda en TV för att gästerna ska kunna se en film på kvällen innan de lägger sig, är nästan obligatoriskt för de flesta Bed & Breakfast, om man vill få nöjda gäster. De flesta som har en Bed & Breakfast brukar vilja få  huset fullbokat med gäster året runt. Ett sätt att se till att det blir det är att kunna erbjuda det där lilla extra; antingen ha egenodlade kryddor, ha djur som mår bra på gården, ha egenodlat vin, eller något annat som kan attrahera gäster ute på landet. De flesta som kommer från utlandet till Sverige, brukar vilja åka på forsränning, eller något annat som är äventyrligt.

De flesta vill kunna koppla upp sig

En annan ”lyx” som de flesta förväntar sig på ett Bed & Breakfast är att kunna koppla upp sig på ett bredband. Man kan ha två bredband; ett som endast är till för personalen, eller familjen och det andra som är till för gästerna. Särskilt ungdomarna och barnen är beroende av bredband, och ska de vilja övernatta på ett Bed & Breakfast måste de kunna koppla upp sig och kolla upp sina meddelanden och chat.

Läs mer här om hur du kan skaffa en TV till ditt Bed &Breakfast.

Några vanliga ämnen för inspirationsföreläsningar

Det finns de som vill gå på en inspirationsföreläsning enbart för att få sig ett gott skratt och för att få höra talas om ett ovanligt livsöde. Man kanske inte är intresserad av att förändra något eller lära sig något nytt utan mer vill bli road på ett mer raffinerat sätt än att gå på bio.

Något som har blivit väldigt vanligt de senaste åren är däremot att boka inspirationsföreläsare som är specialister eller väldigt kunniga inom ett visst ämnesområde och som med hjälp av ämneskunskap och retorik ska lära oss saker. I det här fallet så handlar det om att föreläsningen ska vara ett startskott för en ett nytt arbetssätt eller för att påbörja en ny yrkesroll eller något liknande. Vi har tagit fram en lista med några ämnen där de finns inspirationsföreläsare som både är intressanta att lyssna på och inspirerande i sitt sätt att vara på scenen.

Retorik

Retorik är ett ämne som alla föreläsare behöver förstå och kunna tillämpa för att lyckas engagera sina lyssnare och nå ut med sitt budskap. Men det är också ett ämne i sig som många människor vill lära sig mer om och där det av naturliga skäl finns duktiga inspirationsföreläsare.

Om en föreläsare har för avsikt att engagera människor och få dem att pröva på ett nytt arbetssätt, att acceptera ett nytt perspektiv eller något likande så är det av yttersta vikt att hantera retoriken, konsten att övertyga. Det blir också allt vanligare att människor ska lära sig retorik för att få nya karriärmöjligheter och för att påverka mer på arbetsplatsen.

Kommunikation

Ett ämne som är nära besläktat med retoriken men som inte bara handlar om att övertyga andra. En inspirationsföreläsare inom ämnet kommunikation skulle kunna använda sig av berättelser och exempel för att påvisa att det ofta finns en diskrepans mellan vad en person uttrycker och vad en annan person uppfattar.

Ledarskap

Eftersom hela arbetsmarknaden håller på att förändras, många yrken försvinner med digitalisering och många nya yrkesroller har skapats i samma anda så har ledarskapet blivit otroligt viktigt. Många företag vet om att de behöver förnya de hela personalstyrkans kompetens var fjärde eller femte år och för att lyckas med det så krävs det ett starkt och engagerat ledarskap.

En föreläsare inom ämnet ledarskap som ska inspirera människor har ofta en gedigen erfarenhet av ledande positioner inom näringslivet och har varit med och drivit igenom stora förändringsprocesser.

Medarbetarskap

Ytterligare ett ämne som har vuxit sig starkt senaste åren handlar om att lyfta blicken från ledarna och fokusera på den stora gruppen på företagen, medarbetarna. Med en inspirationsföreläsare i medarbetarskap så kan ett företag visa sina anställda att de själva är med och påverkan företagets framgång och arbete mycket mer än de tror. De kan då också påvisa vikten av att aktivt ta sitt ansvar som medarbetare och vilka möjligheter som öppnas i och med det. Läs mer om olika inspirationsföreläsare här.

Äldre inlägg Nyare inlägg

© 2019 Kurrebo.se

Tema av Anders NorenUpp ↑