Kategori: Företagande (Sida 4 av 6)

När man äger en häst

Äger man en häst, eller flera hästar, är det viktigt att sköta om den. En häst kräver bra mycket mer omvårdnad än en katt eller hund. En häst behöver mycket motion, bra foder, regelbunden veterinärbesök och allmänt mer underhåll än något annat husdjur.

Hästar bör alltid ha andra hästar nära

Hästar, är mycket utpräglade flockdjur. Det innebär att de alltid bör bo tillsammans, aldrig ensamma. Det vore rena rama djurplågeriet annars. Så om man äger en häst, bör man alltid placera den i ett stall där det redan finns andra hästar. Men äger man flera hästar, då kan man ha dem att bo tillsammans i ett och samma stall.

Om du funderar på att bygga ett stall till dina hästar, så kan man (om man har bråttom) bygga ett stall med hjälp av moduler, på liknande sätt som när man bygger nyckelfärdiga hus. Det kommer då ett stall i färdiga moduler och det är bara att bygga ihop dem så har man sitt stall.

Så kan du inreda stallet

Sedan kan man inreda stallet på väldigt olika sätt. På samma sätt som man kan bygga sitt egen hus med mer eller mindre lyxig inredning, kan man det åt sina hästar också. Vill man se till så att hästarna får tillgång till frisk luft året runt, kan man bygga sitt stall med fönster ut. På så sätt får de tillgång till frisk luft, även när de står inne i ett stall. Man kan bygga med boxar till alla hästarna, där de kan vila, äta i fred och ha sitt eget område. Sedan kan man bygga med fronter som hästarna inte kan öppna på egen hand. Man kan bygga med snygg förvaring, solarium till hästarna och andra bekvämligheter. Här kan man läsa mer om hur man kan bygga stall på: https://www.city-boxen.se.

Att jobba som stenläggare

Har du funderat på att bli stenläggare och arbeta med trädgårdar och lägga sten? Att arbeta med sten som stenläggare är ett arbete som har mycket liten konkurrens. Samtidigt som efterfrågan ökar, vilket innebär att som stenläggare kommer man verkligen att ha arbete i framtiden, om man bara kan tänka sig arbeta med det.

Här arbetar stenläggare

Som stenläggare, eller stensättare som det också heter, kan man arbeta på olika platser, på alla de platser där man önskar sig en stenläggning, vilket kan vara i princip var som helst; på gator, torg, på parkeringar, runt hus, i parker, i privatpersoners trädgårdar och så vidare. Att arbeta med stenläggningar innebär ofta att man får stå på sina knän och arbeta direkt på marken. Det innebär att man bör ha en stark rygg, starka armar och fingrar. Det är ett ganska fysiskt krävande arbete, då man bär på stenar och lyfter dem dagarna i ända.

Man får utlopp för sin kreativitet

Som stenläggare bör man ha en kreativ och konstnärlig begåvning, då man lägger dem i mönster, så att stenarna blir så vackra mot varandra som de kan bli. En intressant sak i sammanhanget är att stenarna som man lägger (om ingen gräver upp dem igen) är att stenarna kommer att ligga så i tusentals år, de kommer att ligga på det sätt som just stenläggare lägger dem för eftervärlden. Det är en tanke att tänka.

Vill du nå stenläggare i Stockholm?

Om du behöver få tag i en stenläggare i Stockholm så finns det flera sådana att välja mellan. Man kan googla ”stenläggare Stockholm” för att komma i kontakt med en sådan, eller klicka vidare på denna länk: https://www.stenläggarestockholm.nu.

Smidets historia

Järn och smide har format mycket av vår kultur under tusentals år i det som vi idag kallar för Sverige. Här berättar vi lite om hur smidet har hjälpt lokalsamhällen att formas och hur smideshantverket har påverkats av industrialisering och urbanisering på senare tid.

Smide i tusentals år i Sverige

Smide tillhör en av de aktiviteter som brukar forma en kultur. Det är inte för inte som man brukar tala om bronsålder, järnålder och så vidare. Just järnåldern är nog den som vi i Sverige kan känna en stark koppling till eftersom den bitvis sammanfaller med det som vi brukar kalla för vikingatiden.

Smide av rikt dekorerade svärd visade på stor hantverksskicklighet, men lika mycket så fanns det ett välutvecklat guldsmide, vilket man kan se fina exempel på om man besöker guldrummet på Historiska museet i Stockholm, men även många länsmuseer på olika platser i landet.

Järnbrukens storhetstid

Svenskt smide och framför allt svenskt järn blev med tiden en stor exportvara. Vi har berg som är rika på järnmalm och järnet bidrog till att lyfta Sverige från en liten nation i periferin till en stormakt.

Just under Stormaktstiden så hade järnproduktionen och de olika bruken sin blomstringsperiod. För att nämna ett par viktiga regioner så fanns det gruvdrift och stora järnbruk i Bergslagen och Roslagen. Något som har påverkat dessa bygder även in i senare tid.

1800-talets industrier & järnvägar

Under 1800-talet bredde järnvägarna ut sig i landet och bidrog till en effektivisering även i andra industrier, till exempel skogsbruket då det blev mycket enklare att transportera både timmer och sågade produkter till andra delar av landet.

Järnvägsbygget krävde både råvara och kunniga smeder för att få fram nog med material till såväl räls som lok och vagnar.

Den ökade industrialiseringen drev på utvecklingen och hjälpte till att bygga upp tätare lokalsamhällen i regioner som tidigare endast bestått av glesbygd.

Yrket smed fick ett rejält uppsving då det behövdes allt fler smidda produkter – från brofundament till smidda grytor i hemmet.

Smide under 1900-talet

Under 1900-talet gick utvecklingen i allt större grad mot en industrialiserad form av smide. Det handlade mindre om handkraft och mer om en automatiserad process för att ta fram det som behövdes till urbaniserad stadsmiljö.

Även på landsbygden lyftes standarden i många hänsyn, från att man drog fram kommunalt vatten och avlopp till allt fler områden och att man i högre grad började bygga med stålförstärkt betong.

Man ska heller inte förringa den svenska vapenexporten som var en viktig del av vår ekonomi under lång tid. Allt fler smeder arbetade inom industrin.

Uppsving för traditionellt smide

Efter en storhetstid som varade ungefär fram till tidigt 1980-tal så mattades den svenska stålindustrin av. Färre industriarbetare och smeder behövdes.

Idag ser man istället ett uppsving när det kommer till hantverksföremål. Konstsmide och gammaldags handsmide av bruksföremål har fått en ökad marknadsandel för att bevara gamla byggnader. Även ett större hållbarhetstänk gör att fler väljer produkter från svenska smeder och mindre fabriker som tillverkar produkter i klassisk design.

Yrket smed har blivit mer efterfrågat även inom moderna bygg- och renoveringsprojekt. Det är allt fler som beställer specialtillverkade byggnadsdetaljer och vid installation av färdiga byggnadsdelar som trappräcken, fästen till glasväggar och dylikt så behövs det ofta någon som är svetskunnig och även kan anpassa lösningarna till byggnaden.

Är du nyfiken på ett yrke som är omväxlande och behövs både på landsbygden och inne i städerna så bör du fundera på om det kanske är smed du ska bli.

Takarbete behövs – var som helst

Det har alltid behövts takarbetare när det är dags att lägga nytt tak. Det är nämligen inte det lättaste att lägga nytt tak. Innan man kan lägga taket krävs det att man kan bygga en stabil konstruktion som kan bära takstolar som alla takreglar kan vila på. Och på takreglarna behöver man snickra själva taket, där man sedan kan spika fast plåttaket, taket med tegelpannor, eller papptak eller betong, eller något annat material. Det som är bra med att arbeta som takläggare är att just den unika kunskapen som krävs för att kunna lägga tak – det behövs var som helst i världen.

Stor efterfrågan på taktvätt

Samma stora efterfrågan gäller även taktvätt. Det är nämligen inte lätt att hitta hantverkare som kan tvätta eller reparera tak. Det är nämligen inte alla som varken vågar gå upp på taket eller som vågar arbeta på taket. Det kräver dels att man har fysiken att röra sig på taket obehindrat. Sedan krävs det kunskapen hur man gör för att få taket tvättat på rätt sätt. Vet man hur man får bort alger, mossa eller annat som smutsar ner tak, då har man möjlighet att jobba nästan var som helst i världen, särskilt på våra kalla breddgrader, där tak är väldigt viktiga.

Täta tak viktiga var som helst

Det är ju mycket viktigt att hålla taken rena, för att inte alger och annan smuts kan göra så att det bildas hål på taket. Man vet aldrig om alger, mögel eller någon annan smuts kan göra så att taket inte håller lika tätt som annars. Smutsiga tak kan innebära sämre hållbarhet på taket. Fortsätter taket att vara smutsigt som ger en grogrund för allehanda negativ växtlighet vet man aldrig om taket till sist ger vika och man får in nederbörd som tar sig in genom taket. Då är det bättre att ha både hela och rena tak. Här kan du läsa mer om takläggare i Nacka: https://www.takläggarenacka.se.

Kan en städfirma löna sig på landet?

Att det är svårt att vara egenföretagare i glesbygd vet nog de flesta som provat på. Hur svårt det är varierar förstås mellan branscher och beror också i stor utsträckning på om man har sin kundbas på nätet eller i samhället där man verkar. För den som till exempel sysslar med import och bedriver försäljning online kan det kanske vara en fördel att ha en billig hyra, medan det för den som bedriver en serviceverksamhet kan vara betydligt svårare att få in tillräckligt med uppdrag.

Ett typiskt exempel är städbranschen. En städfirma är beroende av löpande uppdrag, och särskilt i glesbygden är det ju oerhört viktigt att få kunder att återvända. För att få en sådan typ av verksamhet att fungera måste man vara beredd att ta uppdrag inom ett stort område. Man får också vara beredd på att det kan ta många år innan man lyckats etablera sig och bygga upp en kundkrets.

Inte så lätt som i Stockholm

I Stockholm har städfirmor som erbjuder till exempel hemstädning och flyttstädning oftast inga problem att skaffa uppdrag, och hur mycket man drar in på sin städfirma beror helt på hur mycket man orkar jobba och hur många anställda man har. Är man bara seriös och satsar på service, bra kvalitet och kommunikation så har man i regel inga problem att få så många jobb man vill.

På landsbygden är det naturligtvis inte lika lätt att få uppdrag. En anledning är uppenbar: det finns inte lika många människor på en så liten yta som i Stockholm. Men finns det fler anledningar till att det kan vara svårare att få städjobb i glesbygden än i storstaden?

Är det bara Stockholmare som tar hjälp med hemstädning?

Att ta hjälp med hemstädning är vanligt i Stockholm. Från att ha setts som ett överklassfenomen och något som vanligt folk inte har råd med, har allt fler människor, många av dem barnfamiljer, insett hur mycket tid man kan vinna på att ta hjälp med städningen någon gång i veckan. Tid är en bristvara för många i Stockholm, och genom att ta hjälp med städningen kan man få tid till fritidsaktiviteter, träning, eller att bara umgås.

I glesbygden då, är alla som bor på landet harmoniska människor med gränslöst med tid över för att damma och feja? Nja, riktigt så idylliskt är det förstås inte. Det finns många människor på landet som känner att de har svårt att hinna med vardagsbestyren. Ofta har man långa restider till och från jobb och skola, och ganska lite tid att sköta hushållssysslorna när man väl kommer hem. Det finns definitivt en marknad för hemstädning på många håll i Sverige, inte bara i storstadsområdena. Det gäller bara att man är beredd att åka lite längre för att besöka kunderna.

Abonnemang på hemstädning ger stadiga inkomster

Det bästa sättet att få affärerna flytande är att få kunderna att skriva upp sig för löpande abonnemang på städtjänster. Det gäller både när man erbjuder kontorsstädning för företag och för hemstädning åt privatpersoner. Ett abonnemang för hemstädning innebär att kunden betalar en månadsavgift och att du kommer hem till kunden och städar utifrån ett överenskommet intervall, till exempel en gång i veckan. På så kan du knyta fasta kunder till dig och varje månad veta att du har tillräckligt med uppdrag för att gå med vinst.

Landsbygden bör säkra sin el

Det är många som bor på landet som drabbades av snöstormen som fick namnet Alfrida. Den förstörde för många som är beroende både av el, och telefoner och olika larm ute i landet. De som är beroende av elen, vilket är de allra flesta, blev utan och fick uppleva många osäkra dagar utan el. Vi har alla i dagens samhälle gjort oss beroende av elen. Bor man på landet gäller det att se till att mer eller mindre göra sig oberoende av elen. Skaffa sig vedspis, utedass, vedkamin, så att man kan hålla värmen om elen uteblir. Det är ganska svårt att fortsätta på den inslagna vägen. Alla borde mer eller mindre göra sig oberoende av elen.

Skaffa solpaneler ett sätt

Alla som har egna hus borde göra sig självförsörjande av el genom att installera solpaneler på taken. De generar el för den som har dem installerade till ett aggregat som omvandlar energin till el. På så sätt kan vi människor göra oss oberoende av att samhällsfunktionerna. Alla människor borde göra sig självförsörjande på något sätt. Alla borde odla egna grönsaker och bär, frukt och annat som kan användas till mat. Alla borde skaffa sig vedspisar, utedass och vedkaminer så att man klarade sig när nästa ”Alfrida” kommer.

Alla på landet borde vara självförsörjande

De som har de bästa förutsättningar för detta är ju alla som bor på landet. Om landsbygdsborna kunde göra sig självförsörjande på el, behöver man inte längre oroa sig över stormar som ”Alfrida”. De som blivit utan el, är sådana som får sin el genom det gemensamma elnätet. Skulle alla i stället ha sina egna solpaneler skulle en och annan snöstorm inte slå ut viktiga larm, telefoner och kommunikationer. Vill du skaffa solpaneler? Läs då mer om elektriker i Uppsala på: https://www.elektrikeruppsala.nu.

En redovisningsbyrå gör det lätt att starta eget

Drömmer du om att starta eget på landet? Kanske en mjölkfarm, en ekologisk handelsträdgård eller något helt annat? Att flytta ut på landet och försöka sig på att driva eget företag är verkligen att gå mot strömmen, men samtidigt är det otroligt viktigt att det sker. Alltför länge har glesbygden avfolkats på grund av att handel och företagande koncentreras till städerna. Och visst är det lättare för företagare att nå kunder i storstäderna, men det är också i allra högsta grad möjligt, på vissa sätt också enklare, att lyckas med företagande på landet.

Bidrag till företag i glesbygd

Det finns flera bidrag och stipendier att söka för den som vill starta företag i glesbygd. Till exempel kan man hos Tillväxtverket ansöka om regionalt investeringsstöd, som kan användas för att delfinansiera investeringar, lönekostnader, utbildningar och annat. Pengar går åt fort när man etablerar ett företag, och man kan inte räkna med att inkomsterna ska börja komma med en gång. Att få hjälp i uppstarten kan vara det som verkligen får företaget på fötter, så se till att noggrant undersöka var och hur du kan ska bidrag.

Internet ger nya möjligheter

Tänker du bedriva någon form av försäljning, glöm inte att lägga upp din verksamhet på internet. Att starta en internetshop kan låta krångligt, men nuförtiden är det, tack vare hjälpmedel och mallar på till exempel WordPress, inte svårare än att vem som helst med en gnutta datavana kan klara det. Allt fler handlar på nätet, för många har det blivit det vanligaste konsumtionsmönstret, och om dina produkter går att skicka med post ska du definitivt satsa på en e-handel.

Att ha en snygg och informativ hemsida är också bra om du erbjuder icke-fysiska tjänster som skribent och översättningsuppdrag, webbutveckling och så vidare. Då är ju internet din hemmaplan, och du kan i princip sitta och jobba var du vill. Sådana jobb är perfekta att kombinera med ett liv i glesbygd, där ju kostnaderna för mat och boende är lägre.

Anlita en redovisningsbyrå

En anledning till att en del inte vågar ta steget och bli egenföretagare är ekonomin Man tycker att det verkar osäkert att inte ha en fast inkomst, och dessutom krångligt att sköta bokföringen, deklarera och att inte göra fel. Visst kan det vara tufft i början att få ihop kunder och att få minus att bli till plus, men är du duktig och kämpar på, är aktiv i rätt kanaler och gör reklam för ditt företag, så kommer affärerna snart att rulla fint.

Redovisningsbyrå i Stockholm? Varför inte!

Vad gäller bokföring och övriga ekonomiska bitar så kan du alltid ta hjälp av en redovisningsbyrå. Det spelar ingen roll om du sitter i glesbygden och byrån finns i Stockholm, en redovisningsbyrå kan alltid hjälpa dig på distans med löpande bokföring eller kanske bara deklarationen, för att se till att du varken betalar för mycket eller för lite skatt. Att veta att företagets ekonomi sköts på rätt sätt är en skön huvudkudde för den nyblivna företagaren, och kostnaderna blir sällan särskilt höga. De är dessutom avdragsgilla och gör oftast också att du kan göra fler avdrag och behålla mer av de intjänade pengarna.

På denna sida kan du läsa mer om de olika tjänster en redovisningsbyrå erbjuder: https://www.redovisningsbyrån.nu.

Viktigt när man arbetar med bergsprängning

Vad är viktigt när man arbetar med bergsprängningar? Förutom den egna säkerheten och att du har rätt utbildning för jobbet, är det alltid viktigt att tänka på omgivningen minst lika mycket som på den egna säkerheten. För det första behöver man förstås rätt utbildning för arbetet. Här gäller det att tillgodogöra sig all kunskap om olika sprängningar och vilka konsekvenser de ger.

Följa ett säkerhetsprotokoll

När man arbetar med olika bergsprängningar, eller bergsprängningar, som är en mycket mindre bergsprängning, följer man alltid ett säkerhetsprotokoll så att man vet – innan man spränger eller utför en bergspräckning. Ett säkerhetsprotokoll innebär att bergsprängningen och utförandet av det inte är beroende av dem som utför den. Alla kan vara trötta på jobbet, ha tankarna på annat håll, eller råkar slarva. När det kommer till bergsprängningar är det viktigt att man inte är beroende av hur personalen mår. En procedur både före och efter en bergsprängning eller en bergspräckning ska alltid föregås av rigorösa säkerhetsåtgärder. Därför är det så viktigt att man följer samma säkerhetsprotokoll inför varje sådan sprängning.

Borra innan för rätt bergsprängning

Innan man spränger eller spräcker berg, borrar man noga för att sprängmedlet ska spränga på rätt sätt. Man anpassar sprängmedlen för den massa som man ska spränga eller spräcka. Innan man spränger lägger man också ett säkerhetsnät kring berget eller det som man ska spränga för att undvika att det flyger stora stenar, block eller annat som kan skada omgivningen. Utan ett sådant när, kan det flyga stora block som skadar omgivningen.

Ha rätt säkerhetsutrustning

Själva arbetarna måste också bära rätt slags säkerhetsutrustning för ändamålen. Här är både huvud och fötter viktiga att skydda och alla använder rätt slags hjälmar och skor avsedda för detta slags arbete. Skulle sprängningen äga rum nära känsliga fastigheter utför man inte lika omfattande sprängningar som på andra, inte lika känsliga områden. Då använder man sig av en mindre bergspräckning som inte ger så stora vibreringar och skadliga konsekvenser. Här kan du läsa mer om bergsprängningar: https://www.bergsprängningstockholm.se.

Arborist – javisst?

Många behöver en trädfällare som kan fälla träd som kanske skuggar för mycket i trädgården eller som skuggar hus, eller ännu värre; som kanske hotar att ramla ner på hus. Arbetar man då med sådant finns det alltid en marknad. Framför allt i Stockholm, där det inte finns så många arborister. I storstäderna är det ett bristyrke. Och att själv gå iväg och fälla träd är ingen bra idé.

Fälla träd är en svår konst

Att utföra trädfällningar bör man inte göra själv. Risken är uppenbar; man kan få hela trädet på sig själv. Eller så riskerar man att skada andra. Man riskerar att få trädet över sin bil, eller sitt eller grannens hus. Ett fallande träd är en jättelik tyngd. Dessutom blir fallet tyngre av själva jordens dragningskraft när man kapar ett levande träd. Är det ett dött träd blir fallet inte lika tungt.

Inte bra ha träd närmare än 5 meter

Man bör inte ha träd nära huset som man bor i. Det bör vara minst 5 meter från huset. Skulle trädet falla då, skadar det inte huset. Dessutom kan trädets rötter åstadkomma stor skada på huset, särskilt är ledningarna till och från huset i riskzonen. Det är många som har fått skador på sina VVS-rör för att ett träds rötter har tagit sig in i rören i jakt på vatten. Därför bör man ta bort träd som växer närmare än 5 meter från sitt hus.

När asfaltering kom till landsbygden

Den som har läst Mikael Niemis bok om ”Sånger från Vittula” vet att det var en stor sak när asfalten kom till landsbygden under 1950- och 60-talets Sverige. Asfalterade vägar på landsbygden gjorde att man plötsligt kunde köra med bil på landets olika landsvägar. Folk kunder mer eller mindre pendla till och från sina bostäder på landsbygden och se till att arbeta i städerna. Man tänkte sig att det skulle göra att landsbygden ändå kunde fortsätta leva. Trots det har vi ändå sett en avfolkning av landsbygden.

Trafiken kom ut på landet

Med de asfalterade vägarna kom bilismen ut i landsbygden på annat sätt än förut. Det möjliggjorde fler lastbilar och större och tätare bilism än tidigare. Idag behöver landsbygden människorna som kan leva och bruka jorden. Tanken att Sverige kanske behöver en större självhushållning börjar ta form i takt med en föränderlig omvärld. Både för en levande landsbygd, med människor som kan leva där och pendla in till städerna för sina arbeten eller för att landsbygdens människor ska kunna odla marken för allehanda livsmedel, behövs det asfalterade vägar som gör det möjligt att komma fram på dem.

Viktigt med asfalteringsbolag

Därför är det viktigt med byggjobbare som har den rätta kompetensen för asfaltering. Vi behöver kunniga vägarbetare som kan hantera den ganska så svåra konsten att asfaltera vägarna. Att asfaltera vägar är ett viktigt teamarbete som kräver att alla delarna i asfalteringen fungerar. Läs mer här.

« Äldre inlägg Nyare inlägg »

© 2024 Kurrebo.se

Tema av Anders NorenUpp ↑